Hakkımızda

Bozanoğlu Hukuk Bürosu

Bozanoğlu Hukuk Bürosu, hukukun birçok alanında Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde hizmet vermektedir. Ekibimiz mümkün olan en iyi hukuki servisleri vermek ve iş hayatına uygun çözümler üretmek için istekli ve hazırdır.

Büromuz, takım çalışması yöntemi ile alanındaki tüm hukuki ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek uygulamayı ve müvekkillerine de aktarmayı ilke edinmiş olup, müvekkillerin ihtiyaçlarına göre analizler yaparak en iyi hukuk hizmeti almalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Yıllardır kaliteden ödün vermeyen tarzı ile müvekkillerle etkin iletişim kurmaya özen göstererek bilgilerin gizliliği ve müvekkil mahremiyetine önem vermektedir.

Daha Fazla Detay

Ekibimiz

Ekip arkadaşlarımız hakkında bilgi almak için tıklayınız.
Ekibimiz

Bültenler

03.02.2022 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Eşlerin, hastaneden birbirlerinin sağlık verilerini temin edip edemeyeceğine ilişkin Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararı ile ilgili olarak hazırlamış olduğumuz bilgi notunu faydalı olması açısından ekte iletiyoruz.

Devamını Oku
7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu 26.04.2022 tarih ve ve 31821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   Konu ile ilgili hazırlamış olduğumuz bilgi notunu faydalı olması açısından paylaşıyoruz.

Devamını Oku
Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları

Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar İle İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz, fiyat bilgisi içeren reklamlar ile indirimli satış reklamları ve ticari uygulamalar hakkında reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları satıcı, sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcılar ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek amacıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanan ve Reklam Kurulu'nun 12.04.2022 tarihli ve 320 sayılı toplantısında 2022/1 numaralı ilke kararı olarak kabul edilmiştir. İlgili Kılavuz’a ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz bilgi notunu ekte bilgilerinize sunarız.

Devamını Oku
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21.04.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup bazı maddeleri 01.04.2022 bazı maddeleri 21.04.2022 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş, bazı maddeleri de 01.05.2022 tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir.   Tebliğle yapılan düzenlemelerden öne çıkan bazı hususlar özetle aşağıdaki gibidir: İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracında ihracat bedeline göre iade alınabilmesine imkan sağlanmaktadır. İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması getirilmektedir. Demir-çelik ürünlerinin teslimi KDV tevkifatı kapsamına alınmaktatır. Konut ve arsa teslimlerindeki KDV oran uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir. Konut teslimlerinde KDV oranının tespitinde esas alınan “Net Alan” ibaresi tanımlanmaktadır. Perakende teslimin tanımı yapılmaktadır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin özel matrah uygulayarak yaptıkları araç teslimlerinde KDV oranına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir. KDV indirimleri sonrasında yeni oranlar tebliğ metnine eklenmektedir.  

Devamını Oku
Anayasa Mahkemesi'nin parmak iziyle mesai takibi kararı hakkında

Sayın İlgililer,   Anayasa Mahkemesi’nin 10/03/2022 Karar Tarihli ve 2018/11988 başvuru numaralı kararı ile; bir çalışanının, parmak izi ile mesaisinin takibinin yapılmasını, Anayasa’nın 20. maddesindeki “özel hayata saygı” hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlali olduğuna hükmedilmiştir. Anılan karar bir kamu çalışanının başvurusuna dayanmakta olup, kararda "Biyometrik verilerin kaydedilmesi yöntemiyle personel takip sistemi uygulanabilmesi için kanunlarda düzenlenmeyen hallerde kişinin açık rızasının mevcut olması gerektiği vurgulanmalıdır. İş yerinde bu yöntemin kullanılması halinde çalışanın hak ve özgürlüklerini koruyacak güvencelerin idare tarafından sağlanması gerekir." denilmiştir. Karar ile ilgili hazırlamış olduğumuz bilgi notunu ve ilgili kararı ekte bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,

Devamını Oku
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

Sayın İlgililer,   Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66) 19.04.2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür. Ancak yeni düzenleme ile sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.     Eski Yeni Madde 8   (9) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür. Madde 8   (9) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür. Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur  

Devamını Oku
Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi ("Yasa Teklifi"), TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilerek TBMM Genel Kurulu’nun önüne gelmiştir.   Yürütme ve yürürlük maddeleri hariç olmak üzere, 37 maddeden oluşup 14 maddesi vergi düzenlemelerine dair öneriler içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulunca kabul edilmiştir. Yasa teklifi vergi ve mali konulara yönelik önemli düzenlemeler içermektedir.   Konuya ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz bilgi notunu ekte bulabilirsiniz.

Devamını Oku
Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında

Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  07.04.2022 tarih ve 31802 sayılı Resmi Gazete’de, yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’de yapılan değişiklikleri içeren bilgi notunu ekte bulabilirsiniz.  

Devamını Oku
Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine Ve Elektronik Ortamda Sözleşme

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine Ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik"), 06.04.2022 tarih ve 31801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsi geçen Yönetmeliğe YUVAM hesapları kapsamında uygulanacak uzaktan kimlik tespitine ilişkin ilkelerin belirlendiği bir bölüm eklenmiştir. Konuya ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz bilgi notunu ekte gönderiyoruz.

Devamını Oku
Tümünü Gör