Hakkımızda

Bozanoğlu Hukuk Bürosu

Bozanoğlu Hukuk Bürosu, hukukun birçok alanında Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde hizmet vermektedir. Ekibimiz mümkün olan en iyi hukuki servisleri vermek ve iş hayatına uygun çözümler üretmek için istekli ve hazırdır.

Büromuz, takım çalışması yöntemi ile alanındaki tüm hukuki ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek uygulamayı ve müvekkillerine de aktarmayı ilke edinmiş olup, müvekkillerin ihtiyaçlarına göre analizler yaparak en iyi hukuk hizmeti almalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Yıllardır kaliteden ödün vermeyen tarzı ile müvekkillerle etkin iletişim kurmaya özen göstererek bilgilerin gizliliği ve müvekkil mahremiyetine önem vermektedir.

Daha Fazla Detay

Ekibimiz

Ekip arkadaşlarımız hakkında bilgi almak için tıklayınız.
Ekibimiz

Bültenler

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi Paneli

İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi tarafından 08.05.2023 tarihinde düzenlenen “Mesleki Sorumluluk Kurulu Uygulamasının ve Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi” konulu panele ofisimiz Ortak Avukatlarından Av. Pelin DEMİRHAN konuşmacı olarak katılım sağlamıştır.

Devamını Oku
Özel hastaneler yönetmeliğinde yapılan değişiklik hk.

06.10.22 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yapılmış olup değişikliklere ilişkin hazırlamış olduğumuz bilgi notunu ekte bilgilerinize sunarız.

Devamını Oku
El Geometrisi Verisinin Açık Rıza Olmaksızın İşlenmesi Hk.

Sayın İlgililer,   “İlgili kişinin ‘el geometrisi’ bilgisinin bir işletmenin hizmet binasına giriş yapabilmek amacıyla veri sorumlusu tarafından açık rıza alınmaksızın işlenmesi” hakkındaki Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 2022/662 sayılı Karar Özetini ve bu karara yönelik hazırlamış olduğumuz bilgi notunu ekte bilgilerinize sunarız.   Çalışmanın sizlere faydalı olmasını dileriz.

Devamını Oku
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hakkında

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.08.2022 Tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   Yönetmelikte, özellikle perakende sektörünü yakından ilgilendiren ön bilgilendirme yükümlülüğü, cayma hakkı gibi konularda önemli değişiklikler yapılmış, mesafeli sözleşmeler de satıcı adına işlem yapan aracı hizmet sağlayıcılara yeni yükümlülükler getirilmiştir.   Konuya ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz bilgi notunu ekte gönderiyoruz.   Çalışmanın sizlere faydalı olmasını dileriz.

Devamını Oku
Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair düzenleme hakkında

“Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 18 Ağustos 2022 tarihli ve 31297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   Değişiklik yapılan hükümlere ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz bilgi notunu ekte bilgilerinize sunarız.  

Devamını Oku
Sosyal Medya Paylaşımı

16.08.2022 tarih ve 31925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan: 2019/976 başvuru numaralı, 11.05.2022 karar tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı’nda; başvurucunun sosyal medya paylaşımından dolayı iş akdinin feshedilmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmedilmiştir.   Anayasa mahkemesi değerlendirmesinde, alt işveren bağlı olarak bir kurumda çalışmasının yanı sıra kamu kurumunda çalışan taşeron işçilere yönelik faaliyet gösteren bir derneğin genel başkanlığı görevini de sürdüren başvurucunun dernek başkanlığı görevinin toplumsal meseleleri de kapsadığını, sözlerinin belirli bir kimseyi hedef aldığına yönelik herhangi bir ibare taşımadığını ve ifade özgürlüğünün bir dereceye kadar abartıya hatta kışkırtmaya izin verecek şekilde geniş yorumlanması gerektiğini belirtmiştir.   Nihayetinde derece mahkemeleri, somut olaya konu ifadelerin iş akdinin feshedilmesi gibi son derece ağır ve en son çare olarak düşünülebilecek bir müdahaleye başvurmayı gerektirir nitelikte olduğunu objektif ve ikna edici bir biçimde ortaya koyamamıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.   Konuya ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz bilgi notunu ekte bilgilerinize sunarız.  

Devamını Oku
Basın Ahlak Esaslarına Dair Genel Kurul Kararı

Basın Ahlak Esaslarına Dair Genel Kurul Kararı 06.07.2022 tarih ve 31888 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   Genel Kurul Kararının amacı, resmi ilan ve reklam yayınıyla ilgili süreli yayınların basılı nüshalarında, resmi ilan yayınlayan gazetelerin kendilerine ait internet sayfalarında ve sosyal ağ hesaplarında uymaları gereken basın ahlak kurallarını belirlemek ve bu konuda Basın İlan Kurumu tarafından gerçekleştirilecek usul ve esasları düzenlemektir.   Konuya ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz bilgi notunu ekte bilgilerinize sunarız.

Devamını Oku
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a getirilen yenilikler hakkında

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a getirilen yeniliklere ilişkin değişiklikler 7 Temmuz 2022 tarih ve 31889 sayılı Resmi Gazetede, “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”)” başlığı altında yayınlanmıştır.   Yapılan bu değişiklikler ile, pazar yerleri ve perakendeciler gibi e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketleri yakından ilgilendiren önemli değişiklikler yapılmıştır.   Konuya ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz ayrıntılı bilgi notumuzu ekte faydalı olması açısından bilgilerinize sunarız.   Saygılarımızla,  

Devamını Oku
ICSID Kurallarına Getirilen Önemli Değişiklikler

Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Merkez (“ICSID”), tahkim ve uzlaştırma kurallarında; yargılamanın verimliliği, üçüncü kişi finansmanı, yargılama giderleri, geçici hukuki koruma tedbirleri gibi konularda önemli nitelikte değişiklikler yapılmıştır.   Bu değişiklikler 01.07.2022 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Tümünü Gör