Hakkımızda

Bozanoğlu Hukuk Bürosu

Bozanoğlu Hukuk Bürosu, hukukun birçok alanında Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde hizmet vermektedir. Ekibimiz mümkün olan en iyi hukuki servisleri vermek ve iş hayatına uygun çözümler üretmek için istekli ve hazırdır.

Büromuz, takım çalışması yöntemi ile alanındaki tüm hukuki ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek uygulamayı ve müvekkillerine de aktarmayı ilke edinmiş olup, müvekkillerin ihtiyaçlarına göre analizler yaparak en iyi hukuk hizmeti almalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Yıllardır kaliteden ödün vermeyen tarzı ile müvekkillerle etkin iletişim kurmaya özen göstererek bilgilerin gizliliği ve müvekkil mahremiyetine önem vermektedir.

Daha Fazla Detay

Ekibimiz

Ekip arkadaşlarımız hakkında bilgi almak için tıklayınız.
Ekibimiz

Bültenler

Basın Ahlak Esaslarına Dair Genel Kurul Kararı

Basın Ahlak Esaslarına Dair Genel Kurul Kararı 06.07.2022 tarih ve 31888 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   Genel Kurul Kararının amacı, resmi ilan ve reklam yayınıyla ilgili süreli yayınların basılı nüshalarında, resmi ilan yayınlayan gazetelerin kendilerine ait internet sayfalarında ve sosyal ağ hesaplarında uymaları gereken basın ahlak kurallarını belirlemek ve bu konuda Basın İlan Kurumu tarafından gerçekleştirilecek usul ve esasları düzenlemektir.   Konuya ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz bilgi notunu ekte bilgilerinize sunarız.

Devamını Oku
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a getirilen yenilikler hakkında

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a getirilen yeniliklere ilişkin değişiklikler 7 Temmuz 2022 tarih ve 31889 sayılı Resmi Gazetede, “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”)” başlığı altında yayınlanmıştır.   Yapılan bu değişiklikler ile, pazar yerleri ve perakendeciler gibi e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketleri yakından ilgilendiren önemli değişiklikler yapılmıştır.   Konuya ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz ayrıntılı bilgi notumuzu ekte faydalı olması açısından bilgilerinize sunarız.   Saygılarımızla,  

Devamını Oku
ICSID Kurallarına Getirilen Önemli Değişiklikler

Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Merkez (“ICSID”), tahkim ve uzlaştırma kurallarında; yargılamanın verimliliği, üçüncü kişi finansmanı, yargılama giderleri, geçici hukuki koruma tedbirleri gibi konularda önemli nitelikte değişiklikler yapılmıştır.   Bu değişiklikler 01.07.2022 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Avukatlık Kanunu'nda yapılan değişiklik hakkında

Sayın İlgililer,   Avukatlık Kanunu'nda stajyerler ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmış olup, anılan düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.   Ekte konuya ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz bilgi notunu faydalı olması açısından gönderiyoruz.

Devamını Oku
31852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 538 Sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Sayın İlgililer,   31 Mayıs 2022 tarih ve 31852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde vergiye uyum düzeyinin ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılmasına hizmet etmek amacıyla internet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik bazı bilgilerin alınmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik bazı düzenlemelerde bulunulmuştur.   Konuya ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz bilgi notunu ekte bilgilerinize sunarız.

Devamını Oku
03.02.2022 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Eşlerin, hastaneden birbirlerinin sağlık verilerini temin edip edemeyeceğine ilişkin Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararı ile ilgili olarak hazırlamış olduğumuz bilgi notunu faydalı olması açısından ekte iletiyoruz.

Devamını Oku
7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu 26.04.2022 tarih ve ve 31821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   Konu ile ilgili hazırlamış olduğumuz bilgi notunu faydalı olması açısından paylaşıyoruz.

Devamını Oku
Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları

Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar İle İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz, fiyat bilgisi içeren reklamlar ile indirimli satış reklamları ve ticari uygulamalar hakkında reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları satıcı, sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcılar ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek amacıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanan ve Reklam Kurulu'nun 12.04.2022 tarihli ve 320 sayılı toplantısında 2022/1 numaralı ilke kararı olarak kabul edilmiştir. İlgili Kılavuz’a ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz bilgi notunu ekte bilgilerinize sunarız.

Devamını Oku
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21.04.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup bazı maddeleri 01.04.2022 bazı maddeleri 21.04.2022 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş, bazı maddeleri de 01.05.2022 tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir.   Tebliğle yapılan düzenlemelerden öne çıkan bazı hususlar özetle aşağıdaki gibidir: İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracında ihracat bedeline göre iade alınabilmesine imkan sağlanmaktadır. İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması getirilmektedir. Demir-çelik ürünlerinin teslimi KDV tevkifatı kapsamına alınmaktatır. Konut ve arsa teslimlerindeki KDV oran uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir. Konut teslimlerinde KDV oranının tespitinde esas alınan “Net Alan” ibaresi tanımlanmaktadır. Perakende teslimin tanımı yapılmaktadır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin özel matrah uygulayarak yaptıkları araç teslimlerinde KDV oranına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir. KDV indirimleri sonrasında yeni oranlar tebliğ metnine eklenmektedir.  

Devamını Oku
Tümünü Gör