Hakkımızda

Bozanoğlu Hukuk Bürosu

Bozanoğlu Hukuk Bürosu, hukukun birçok alanında Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde hizmet vermektedir. Ekibimiz mümkün olan en iyi hukuki servisleri vermek ve iş hayatına uygun çözümler üretmek için istekli ve hazırdır.

Büromuz, takım çalışması yöntemi ile alanındaki tüm hukuki ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek uygulamayı ve müvekkillerine de aktarmayı ilke edinmiş olup, müvekkillerin ihtiyaçlarına göre analizler yaparak en iyi hukuk hizmeti almalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Yıllardır kaliteden ödün vermeyen tarzı ile müvekkillerle etkin iletişim kurmaya özen göstererek bilgilerin gizliliği ve müvekkil mahremiyetine önem vermektedir.

Daha Fazla Detay

Ekibimiz

Ekip arkadaşlarımız hakkında bilgi almak için tıklayınız.
Ekibimiz

Bültenler

Varlığa Veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Konu: Varlığa Veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği(III-58.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-58.1.c) Varlığa Veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 16.10.2021 tarih ve 31630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması

MADDE 1 – 6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müdürlüklerinde yetkilendirilmiş personel huzurunda” ibaresi “müdürlüklerine” olarak değiştirilmiştir.

Devamını Oku
Pay Alim Teklifi Tebliğinde Değişiklik

Konu: PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-26.1.ç) “Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 16.10.2021 tarihli ve 31630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Kotasyon Yönergesinde Yapılan Değişikler Hakkında

Borsamız Yönetim Kurulu'nun 05.02.2021 tarihli kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2020 tarihli onayı ile, Pay Piyasası'nda işlem görmeye başlayacak paylarda derinliğin arttırılması amacıyla, Kotasyon Yönergesi'nin 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Halka arz edilen payların piyasa değeri" şartı Alt Pazar için 40 milyon TL'ye, Ana Pazar için 75 Milyon TL'ye Yıldız Pazar için 300 milyon TL'ye yükseltilmiş, ayrıca aynı maddenin üçüncü fıkrası için "Halka arz edilen payların piyasa değeri" şartı 500 milyon TL olarak belirlenmiştir. 

Devamını Oku
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Duyurusu

İlgi : 09.09.2021 tarihli ve 34221550-3780 sayılı yazınız. İlgide kayıtlı  yazınız  Genel  Müdürlüğümüzce  uygulanmakta  olan  mevzuat  yönünden incelenmiştir. Bilindiği  üzere, Bakanlığımızın çalışma  hayatını  düzenleyici, işçi  - işveren ilişkilerinde çalışma barışının  sağlanmasını  kolaylaştırıcı  ve  koruyucu tedbirler  almak, iş  sağlığı  ve  güvenliğini  sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek görevi kapsamında; işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19  riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren, 2/9/2021 tarihli genel yazı 81 İl Valiliği'ne gönderilmiştir.

Devamını Oku
Kira Pandemi Uyarlama Yargıtay Kararı İncelemesi

Konu: Pandemi sürecinde kira indirimi talepli uyarlama davalarında ihtiyati tedbir kararı Ankara ve Bursa Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından pandemi gerekçesiyle kira indirimi yapılması konusunda bir ‘red bir ‘kabul’ kararı verilmiş idi.

Devamını Oku
Hamiline Yazılı Pay Senetleri Tebliğ

Konu: Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ hakkında. Bilindiği üzere “hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasında ve devrinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirim yükümlülüğü” 31.12.2020 tarih ve 31351 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile 1/4/2021 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde getirilmiş idi.06.04.2021 tarihi itibariyle Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmış olup, hamiline yazılı pay senetlerinin (“HYPS”) MKK’ya bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Devamını Oku
Elektronik Tebligat Sistemi

Konu: Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (Sıra No: 2), 01.04.2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklik ile tebliğin aşağıda yer alan bazı maddelerinde değişikliğe gidilmiştir.

Devamını Oku
Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz

Konu: Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz Rekabet Kurumu, 08.10.2020 tarihinde yayınladığı “Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz” ile dijital verilerin incelenmesi süreçlerinde uygulanacak usule ilişkin açıklamalarda bulunmuştur.

Devamını Oku
Yatırım Fonları Finansal Raporlama

Konu: Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Değişiklikler

Devamını Oku
Varlık Yönetim Şirketleri Hakkında

Konu: Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik “Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik” 14.07.2021 tarihine yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
TTK 376 Tebliğ

Konu: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 14/9/2018 tarihli ve 30536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ(“Tebliğ”) ile anılan maddenin uygulanmasına ve bu kapsamda bulunan şirketlerce alınabilecek tedbirlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş idi. Bu kez, 26/12/2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı üzere anılan Tebliğ’de uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi ve özellikle Geçici 1. Madde ile sağlanan istisnanıngenişletilmesi amacıyla değişiklik yapılmıştır.

Devamını Oku
Ticari İletişim

Konu: Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler. Bilindiği üzere, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (“Kanun”) dayanılarak çıkartılan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik 4.01.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikleri içeren bilgilendirmeyi aşağıda bilgilerinize sunarız.

Devamını Oku
Sosyal Medya Yasası

Konu: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hk. Sosyal medya platformları ile online hizmetlere ilişkin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a getirilen değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Devamını Oku
Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması

Konu: Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin esasları belirleyen Yönetmeliği 31501 sayılı ve 04.06.2021 tarihli Resmi Gazetede, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır.

Devamını Oku
Ortaklıktan Çıkarma Tebliğ

Konu: Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-27.3 sayılı yeni Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ("Tebliğ"), 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
KVK PCR Kamuoyu Duyurusu

Konu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Covid-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına İlişkin Kamuoyu DuyurusuKişisel Verileri Koruma Kurumu, Covid-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına İlişkin görüş belirtilmesi hususunda gelen talepler üzerine, 28.09.2021 tarihinde kamuoyu duyurusu yayımlamıştır.

Devamını Oku
Kurumsal Yönetim Tebliği

Konu: Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yapılan değişiklik hakkında. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (“Tebliğ”) yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Kıymetli Maden Standartları

Konu: Kıymetli Maden Standartları Ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 21.02.2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Kitle Fonlama Tebliği

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Hazırlanan Kitle Fonlaması Tebliği “Kitle Fonlaması Tebliği” 27.10.2021 tarihli ve 31641 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Tebliği

Konu: Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği(Iıı-52.4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Iıı-52.4.B) 09.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği(Iıı-52.4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Iıı-52.4.B) yayımlanmıştır.

Devamını Oku
Değerli Konut Vergisi

15.01.2021 tarihinde, 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na “Değerli Konut Vergisi” kısım başlığı altında eklenen 42 ilâ 49 uncu maddelerin uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Devamını Oku
Bankacılık Tebliğ Taslağı Uzaktan

Konu: Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, Bankacılık Kanunu 76/2 maddesi ve Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 43. Maddesi uyarınca bankalar tarafından  yeni müşteri kazanımında ve müşteri kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı’nı 21/09/2020 tarihinde kamuoyu ile paylaşmıştır.

Devamını Oku
Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliği

Konu: Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklikler hakkında.

Devamını Oku
Aşı Uygulamaları Hakkında

Konu: İşveren Tarafından Covid-19 Aşılarının Zorunlu Tutulması ve Aşı Yaptırmayanlara Yaptırım Uygulanıp Uygulanamayacağı,

Devamını Oku
32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

Konu: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2021-32/60) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21.02.2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklik ile Tebliğin Kıymetli Maden ve Taşlar başlıklı 6. Maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca ilgili tebliğin 6. Maddesinin ikinci fıkrasının sonuna “Ancak, standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde Gümrük İdarelerine ayar raporu ibraz edilmesi zorunlu olup bu ayar raporları yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce düzenlenebilir.” Cümlesi eklenmiştir.

Devamını Oku
Tapu Sicil Yönetmenliği

Konu: Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik“Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ” 15.07.2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Bilgi Notu Rekabet Uzlaşma Yönetmeliği

Konu: Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik ” 15.07.2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu

Konu: Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 07.03.2021 tarih ve 31416 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü girmiştir.

Devamını Oku
Taahhüt Tebliği

Konu: Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye kullanılmasına Yönelik Ön araştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ hakkında

Devamını Oku
İcra ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Konu: İcra ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Bilindiği üzere, İcra ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 19.06.2021 tarih ve 31516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Danıştay Kararı Kararı_16072021

Konu: Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığı’nın 20.05.2021 Tarih, 2020/6223 Esas, 2021/3075 Karar numaralı Kararı 14.07.2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Devamını Oku
AYM Kararı

Konu: Çalışanın kurumsal e-posta hesabı içeriğinin işveren tarafından incelenmesi neticesinde hak ihlali olup olmadığına dair Anayasa Mahkemesi Kararının incelenmesi 05.02.2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 12/1/2021 Tarihli ve 2018/31036 Başvuru Numaralı emsal nitelikteki kararında “işverenlerin kurumsal e-postaları kontrol edebileceğine” dair karar verilmiştir.

Devamını Oku
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği hakkında

Konu: Uzaktan Çalışma Yönetmeliği hakkında Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ("Yönetmelik"), 10.03.2021 Tarih ve 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Bilgi Notu

Konu: Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin  Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025) ile İlgili 2021/16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Devamını Oku
Yeni bir vergi türü olarak Değerli Konut Vergisi ne ilişkin düzenleme

7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 07/12/2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında yeni bir vergi türü olarak “Değerli Konut Vergisi” ihdas edilmiş ve Emlak Vergisi Kanunu’nun 43 ve devamı maddelerine eklenmek suretiyle düzenlenmiştir.

Devamını Oku
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar hakkında.

Bilindiği üzere, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (‘’TTK’’) 397′ nci maddesine göre denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulunca belirlenir. TTK’nın 397. Maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığı’nın 29.11.2012 tarihli ve 1786 sayılı yazısı üzerine hazırlanan ‘’Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’’ (‘’Karar’’) 23.01.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku
Vergi Hatalarını Düzeltme

Vergi Usul Kanununda Vergi miktarında hatalar “Vergi nispet ve tarifelerinin yanlış uygulanması, mahsupların yapılmamış veya yanlış yapılmış olması, birinci bentte yazılı vesikalarda verginin eksik veya fazla hesaplanmış veya gösterilmiş olmasıdır” olarak tanımlanmıştır.

Devamını Oku
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 07.11.2019 Tarihli Karar Özetleri

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun davranılıp davranılmadığını denetleyerek, uygun davranılmadığının tespiti halinde ilgili Şirket ya da kişilere idari para cezası uygulama yetkisine sahiptir.

Devamını Oku
Ceza Muhakemesi Hukuku’nda Seri ve Basit Yargılama Usulleri

Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle Ceza Muhakemesi sistemimize “Seri Muhakeme Usulü” ve “Basit Yargılama Usulü” adı verilen yeni muhakeme ve yargılama usulleri getirilmiştir.

Devamını Oku
Bağımsız Denetim Yönetmeliği ile getirilen yeni düzenlemeler hakkında.

Bağımsız Denetim Yönetmeliği (‘’Yönetmelik’’) 26.12.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile getirilen önemli düzenlemeler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Devamını Oku
Salgın hastalık tehdidinin işçi-işveren ilişkilerine etkisi

 Bu kapsamda, ücretler, ücretsiz izin, yıllık izin, iş seyahatleri, uzaktan çalışma, kısmi süreli çalışma ve kısa çalışma müesseseleri incelenmesi gereken başlıca konulardır.

Devamını Oku
Salgın hastalık tehdidinin yürürlükteki sözleşmelere etkisi

Ülkemizde de olumsuz etkilerini göstermeye başlayan Koronavirüsün iş dünyasına ve sözleşmelere yönelik mevcut ve olası hukuki etkileri dikkate alındığında karşımıza OHAL, mücbir sebep ve aşırı ifa güçlüğü kavramları çıkmaktadır. Çalışmamızda mevcut durum ve olası durum çerçevesinde bu üç hukuki kavram değerlendirilmiştir.

Devamını Oku
Covid-19’un yürürlükteki sporcu sözleşmelerine etkisi

Ülkemizde de olumsuz etkilerini göstermeye başlayan Koronavirüsün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hem sosyal hayatı, hem de ekonomik hayatı, iş dünyasını ve spor dünyasını durma noktasına getirdiği her türlü izahtan varestedir.

Devamını Oku
26.03.2020 tarihli Torba Kanun hakkında.

7226 Sayılı Torba Kanun 26.03.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, mevzuatta yapılan düzenlemelerden bazıları aşağıda faydalı olması açısından bilgilerinize sunulacaktır.

Devamını Oku
COVID-19 Salgını Nedeniyle Yargıda Sürelerin Durması Hk.

 7226 sayılı ve 25.03.2020 tarihli Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a eklenen “Geçici 1. Madde” ile bazı sürelerin 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmasına karar verilmiştir

Devamını Oku
Covid-19 virüsü kapsamında kira sözleşmelerinin uyarlanması davası hakkında

Son olarak 26 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren Torba Yasa ile 01.03.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında işleyecek iş yeri kira bedellerinin ödenememesi hususunun fesih ve tahliye sebebi oluşturmayacağı şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Devamını Oku
Borsada İşlem Gören Halka Açık Ortaklıkların Kendi Paylarını Edinmesi

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre şirketler, çeşitli gerekçelerle kendi hisse senetlerini mevcut pay sahiplerinden geri (bedeli mukabili) alabilmektedirler.

Devamını Oku
COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi

COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde alınan tedbirler kapsamında, 02.04.2020 tarihinde Resmi Gazete de “COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi” konulu Genelge yayımlanmıştır.

Devamını Oku
Bağlayıcı Şirket Kuralları

BŞK, yeterli korumanın bulunmadığı ülkelerde faaliyet gösteren çok uluslu grup şirketler için kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasında kullanılan ve yeterli bir korumanın yazılı olarak taahhüt edilmesini sağlayan veri koruma kurallarını içeren bir metindir.

Devamını Oku
Covid-19 Salgını Sebebiyle Kamu Kiraları Ve Ecrimisil Bedelleri İçin Getirilen Ödeme Olanakları

17.04.2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yürürlüğe girmiş ve Kamu Kiraları ile Ecrimisil bedellerinin tahsiline ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu konuya ilişkin usul ve …

Devamını Oku
Doktrin Ve Yargi Kararları Işıında Hakaret Ve Eleştiri Ayrımı Ve Başvurulabilecek Hukuki Yollar

GİRİŞ: Kişi, hukuk düzeninin en önemli öznesidir. Hukuk biliminin varlık nedeni olan kişi hak ve borçlara sahip olabilen özel ve tüzel kişileri ifade etmektedir. Teknolojideki hızlı ilerlemeler, insanların birbirleri ile olan iletişimlerindeki artış, yazılı ve görsel basının gelişmesi ve internet kullanıcılığının çok geniş kitlelere yayılmasıyla …

Devamını Oku
Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, Bankacılık Kanunu 76/2 maddesi ve Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 43. maddesi uyarınca bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında ve müşteri kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı’nı …

Devamını Oku