Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz

B İ L G İ N O T U

Tarih: 13.10.2020

Bilgi için: Av. Sedat BOZANOĞLU

Konu: Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz Rekabet Kurumu, 08.10.2020 tarihinde yayınladığı “Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz” ile dijital verilerin incelenmesi süreçlerinde uygulanacak usule ilişkin açıklamalarda bulunmuştur.

- Görevli Meslek Personelinin (Kılavuzda bu ifadenin Rekabet Başuzmanı, Rekabet Uzmanı ve Rekabet Uzman Yardımcısını ifade ettiği belirtilmiştir.) teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin sunucu, masaüstü/dizüstü bilgisayar, taşınabilir cihaz ile depolama araçlarında (CD, DVD, USB, harici hard disk, yedekleme kayıtları, bulut servisler) inceleme yapabileceği ve bu veri sistemlerin orijinalliği ile bütünlüğünü koruyacağı ifade edilmiştir.

- Görevli meslek personeli teşebbüse ait her türlü veriyi bulunduran dijital ortamlarda inceleme yapmaya yetkilidir. Teşebbüs, inceleme süresince inceleme yapılan verilere müdahale edilmesini önlemek ve inceleme yapan personele tam ve aktif destek sağlamak zorundadır.

- Tamamen şahsi kullanıma özgü taşınabilir cihazlar inceleme konusu yapılamaz. Bu cihazların teşebbüse ait veri içerip içermediğinin tespiti amacıyla hızlı gözden geçirme sonucu incelemeye tabi olup olmayacağına karar verilecektir.

- Gerekli görülmesi durumunda incelenecek dijital veriler adli bilişim yöntemleri ile kısmen veya bütün olarak ayrı veri depolayıcılarına kopyalanır. Kopyası alınan verilerin orijinal haliyle birebir aynı oldukları “hash” değerleri hesaplanarak teyit edilir.

- Adli kopyası alınan veriler Kurumun tahsis ettiği adli bilişim yazılımı yüklü bilgisayara kopyalanır ve meslek personelince indekslenip incelenir.

- İnceleme sonrası gerekli görülen dijital veriler iki ayrı veri depolayıcısına kopyalanacaktır. Kopyalardan biri teşebbüse verilecek. İnceleme sonrası hazırlanan tutanakta hash değerlerine yer verilecektir. Tutanak en az iki Meslek Personeli ile teşebbüs yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

- İncelemeye laboratuvar ortamında devam edilmesi kararlaştırılırsa incelenecek dijital veriler eşdeğer kopyalar halinde hash değerleri hesaplanıp karşılaştırıldıktan sonra üç ayrı veri depolayıcısına aktarılacaktır. Kopyalardan biri teşebbüse bırakılacak diğer ikisi mühürlü zarfa konulacaktır. Laboratuvar ortamında yapılan inceleme sırasında teşebbüs yetkilisinin hazır olabilmesi için davet gönderilecektir.

- Cep telefonlarından elde edilen dijital veriler her halükarda teşebbüsün yerleşkesinde tamamlanacaktır.

- Dijital verilere ilişkin ticari sır niteliğinde bilgi olduğu iddia edilirse 2010/3 sayılı “Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlemesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında işlem yapılacaktır.

- Kopyalanan verilerin avukat-müvekkil gizliliği ilkesinden yararlanacağı, bağımsız avukat-müvekkil arsında müvekkilin savunma hakkının kullanılması amacıyla yapılan yazışmaların mesleki ilişkiye ait kabul edileceği kabul edilmiştir.

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Maslak Mah. A.O.S. 55 Sok. No:2

42 Maslak, Ofis 4, D:35-41 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon : + 90 (212) 241 72 52

Fax : + 90 (212) 241 72 49

e-mail : sedat.bozanoglu@bozanoglu.av.tr

Paylaş: