Yatırım Fonları Finansal Raporlama

B İ L G İ N O T U

Tarih: 12.10.2020

Bilgi için: Av. Sedat BOZANOĞLU

Değişiklik Öncesi Madde Değişiklik Sonrası Madde AÇIKLAMA
Madde 9 –(1) 2) Borsada işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla; borçlanma araçları, ters repo ve repolar son işlem günündeki iç verim oranı ile değerlenir. MADDE 9 – (1) 2) Borsada işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla; borçlanma araçları iç verim oranı ile değerlenir. Ters repo ve repo ile yurtiçi organize para piyasası işlemleri ise vade sonuna kadar işleme ait iç verim oranı ile değerlenir Değişiklik ile birlikte; ters repo, repo ile yurtiçi organize para piyasası işlemleri vade sonuna kadar işleme ait iç verim oranı ile değerleneceği düzenlenmiştir.

MADDE 21 – (1) Finansal raporlara dönem içindeki gelişmeleri açıklayan bilgiler ile gayrimenkul yatırım fonları için gayrimenkul yatırımlarına, girişim sermayesi yatırım fonları için girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin olarak Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış bulunan değerleme raporları eklenir. Değerleme raporları, bu Tebliğin 17 nci maddesi uyarınca bağımsız denetime tabi değildir.


MADDE 21 - (1) Yatırımcıların talep etmesi halinde finansal raporlara dönem içindeki gelişmeleri açıklayan bilgiler ile gayrimenkul yatırım fonları için gayrimenkul yatırımlarına, girişim sermayesi yatırım fonları için girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin olarak Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış bulunan değerleme raporları eklenerek yatırımcılara sunulur. Değerleme raporları, 17 nci madde uyarınca bağımsız denetime tabi değildir
Değerleme raporlarının “yatırımcıların talep etmesi halinde” kendilerine sunulacağı düzenlenmiştir.
Madde 21 - (4) b) Alış tarihinden başlamak üzere katılma payı fiyatının tespit edildiği fiyat raporunda; i. Portföydeki payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerindeki paylar, girişim şirketi niteliğindeki halka açık anonim ortaklıkların imtiyazlı payları ile kolektif yatırım amacıyla yurt dışında kurulan kuruluşlardaki ve yurt içinde kurulu özel amaçlı şirketlerdeki payların değeri Kurulca uygun görülen kuruluşlara hazırlatılacak değerleme raporları ile tespit ettirilir. Şu kadar ki, bir hesap dönemi içinde bir kereden fazla fiyat açıklanması halinde yılsonunda hazırlatılacak değerleme raporu tarihine kadar fon kurucusu tarafından belirlenecek periyotlarda söz konusu değerlerin değerleme raporlarını hazırlayan kuruluşlar tarafından gözden geçirilerek fiyat raporlarında kullanılması yeterlidir. Madde 21- (4) b) Alış tarihinden başlamak üzere katılma payı fiyatının tespit edildiği fiyat raporunda; i. Portföydeki girişim sermayesi yatırımları ile yurt dışında yerleşik şirketlere yapılan yatırımların değeri 2/1/2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)’nin 20 nci maddesi kapsamında tespit edilir. Şu kadar ki, bir hesap dönemi içinde bir kereden fazla fiyat açıklanması halinde, yılsonunda tespit edilen değerin aynı usuller ile gözden geçirilmesi yeterlidir. Fiyat raporlarında girişim sermayesi yatırımları için tespit edilen son değerler kullanılır.” Portföydeki girişim sermayesi yatırımları ile yurt dışında yerleşik şirketlere yapılan yatırımların değeri, Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında tespit edilecek. Şu kadar ki, bir hesap dönemi içinde bir kereden fazla fiyat açıklanması halinde yıl sonunda tespit edilen değerin aynı usullerle gözden geçirilmesi yeterli olacak. Fiyat raporlarında girişim sermayesi yatırımları için tespit edilen son değerler kullanılacak.
Madde 21 - (7) Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları Tebliğin 11 inci, 12 nci ve 13 üncü maddelerinde düzenlenen finansal raporları kamuya açıklama, ilan ve bildirim yükümlülüklerinden muaftır. Tebliğin 21 inci maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde yürürlükten kaldırılmıştır
1-FONU TANITICI BİLGİLER Ç- FON TUTARI II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI Tebliğin Ek/2’sinin I/Ç ve II/F satırları yürürlükten kaldırılmıştır. Madde yürürlükten kaldırılmıştır

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Maslak Mah. A.O.S. 55 Sok. No:2

42 Maslak, Ofis 4, D:35-41

Sarıyer/İSTANBUL

Telefon : + 90 (212) 241 72 52

Fax : + 90 (212) 241 72 49

e-mail : sedat.bozanoglu@bozanoglu.av.t

Paylaş:
https:/www.high-endrolex.com/23