Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması

B İ L G İ N O T U

Tarih: 08.06.20201

Bilgi için: Av. Sedat BOZANOĞLU

Konu: Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin esasları belirleyen Yönetmeliği 31501 sayılı ve 04.06.2021 tarihli Resmi Gazetede, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır.

“Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na atıfta bulunarak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin kapsam, şekil, usul ve esaslar belirtilmiştir.

1) Bilindiği üzere Bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankalarla müşteri ilişkisi kurulduktan sonra oluşan gerçek ve tüzel kişilere ait veriler, müşteri sırrı hâline gelir. İşbu yönetmelik ile; müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin sıfat ve görevleri dolayısıyla veya otomatik olmayan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmayan yöntemlerle elde edilmesi ve öğrenilmesi halinde söz konusu sırların bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklanmaması yükümlülüğü getirilmiştir. Müşteri sırlarının kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklanmaması yükümlülüğü söz konusu sırları öğrenenlerin görevinden ayrıldıktan sonra da devam edecektir.

Bununla birlikte müşteri ilişkisi kurulmamış olsa dahi, başka bir banka nezdinde bulunan müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin elde edilmesi ve öğrenilmesi de yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklanmaması yükümlülüğü kapsamına alınmıştır.

2) Yukarıda belirttiğimiz üzere banka sırrı ya da müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan merciler ile paylaşılması sır saklama yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmez. Bununla birlikte yönetmeliğin 5. maddesinde sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan haller belirtilmiştir.

3) Her ne kadar Müşteri sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin yönetmelikte sayılan hallerde paylaşılmasına izin verilmiş olsa da bu paylaşıma da bir sınırlama getirilmiştir. Müşteri sırrı ve banka sırrı niteliğindeki bilgiler, sadece yönetmelikte belirtilen amaçlarla sınırlı olmak ve ölçülülük ilkesine uygun olarak bu amaçların gerektirdiği kadar veriyi içermek kaydıyla paylaşılabilecektir. Bununla birlikte gerçek kişi müşterilere ilişkin sır niteliğindeki bilgilerin paylaşımında KVKK’de yer verilen genel ilkelere uyulması zorunludur.

4) Bankaların, müşteri ve banka sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşımını koordine etmek amacıyla Bilgi Paylaşım Komitesi kurmaları zorunlu hale gelmiştir.

Bilginin sizlere faydalı olmasını dileriz.

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Maslak Mah. A.O.S. 55 Sok. No:2

42 Maslak, Ofis 4, D:35-41 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon : + 90 (212) 241 72 52

Fax : + 90 (212) 241 72 49

e-mail : sedat.bozanoglu@bozanoglu.av.tr

Paylaş: