Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2022/2) 4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. ❖ Yapılan değişiklik ile birlikte; Kurul’un iznine tabi birleşme ve devralma işlemlerinin belirlenmesinde baz alınan ciro eşikleri yükseltilmiştir. Buna göre; MADDE 7 - (1) 5 inci maddede belirtilen bir birleşme veya devralma işleminde; a) İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının 100 milyon TL 750 milyon TL’yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı 30 milyon TL 250 milyon TL’yi veya b) Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun 30 milyon TL 250 milyon TL’yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun 500 milyon TL 3 milyar TL’yi, aşması halinde söz konusu işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Kuruldan izin alınması zorunludur. ❖ Değişiklik Tebliğ ile getirilen diğer bir önemli düzenleme ise, aynı maddenin ikinci fıkrasında “teknoloji teşebbüsleri”ne (“dijital platformlar, yazılım ve oyun yazılımı, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarım kimyasalları ve sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsler veya bunlara ilişkin varlıklar”) getirilen istisnadır. Kurul, aralarında dijital platformların da bulunduğu teknoloji odaklı pazarlardaki hızlı gelişmeleri yakından izlemekte olup, yeni kurulan veya gelişmekte olan girişimlerin yüksek pazar gücüne sahip teşebbüsler tarafından devralınması işlemlerinin “ciro eşikleri” nedeniyle Kurul’un yetki alanı dışında kalmasını önlemek istemektedir. Bu nedenle, tadil tebliği ile söz konusu haller için özel bir eşik getirilmiştir. Buna göre, Türkiye coğrafi 2 pazarında faaliyet gösteren veya ar-ge faaliyeti olan ya da Türkiye’deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji şirketlerinin devralınmasına ilişkin işlemlerde, Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan 250 milyon TL’lik eşikler aranmayacaktır. ❖ Son olarak, “birleşme ve devralmalara ilişkin bildirim formu” yeniden düzenlenmiştir. (Formun güncel hali ekte yer almaktadır) Kurum talep edilen bilgileri detaylandırarak, bildirimlerin Kurum’a tam bir şekilde sunulmasını amaçlamaktadır. Değişiklik Tebliği’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte (4 Mayıs 2022), yapılacak olan bildirimlerde yeni formun esas alınması gerekmektedir.

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Maslak Mah. A.O.S. 55 Sok. No:2

42 Maslak, Ofis 4, D:35-41 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon : + 90 (212) 241 72 52

Fax : + 90 (212) 241 72 49

e-mail : sedat.bozanoglu@bozanoglu.av.tr

Paylaş:
https:/www.high-endrolex.com/23