Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 07.11.2019 Tarihli Karar Özetleri

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun davranılıp davranılmadığını denetleyerek, uygun davranılmadığının tespiti halinde ilgili Şirket ya da kişilere idari para cezası uygulama yetkisine sahiptir.

Buna göre 07.11.2019 tarihinde Kurul tarafından verilen 2019/332 sayılı kararda;

  • Bir doktor tarafından kişilerin cep telefonuna rızaları alınmaksızın reklam/ bilgilendirme yapmak amacıyla mesaj gönderilmesi Kanuna aykırılık olarak değerlendirilmiştir.

Bu değerlendirme sonucunda; veri sorumlusu olan doktorun kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı kanaatine varmış ve doktor hakkında 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Yine 07.11.2019 tarihinde Kurul tarafından verilen 2019/331 sayılı kararda;

  • İlgili kişi tarafından internet ortamında paylaşılarak alenileştirilen cep telefonu numarasının, bir sigorta şirketi tarafından sigortacılık faaliyetlerine ilişkin teklif yapmak üzere kullanılarak aranması Kanuna aykırılık olarak değerlendirilmiştir.

Bu değerlendirme sonucunda; kurul, ilgili kişinin telefon numarasını mesleki gerekçelerle alenileştirildiğini, sigorta şirketinin ise ilgili kişinin mesleki yetkinliğinden faydalanmak amacıyla kişiye ulaşmaya çalışmadığı aksine sigortacılık faaliyeti için aradığı ve sigorta şirketinin ilgili kişinin numarasını alenileştirilme amacının dışında kullandığı kanaatine vardığından veri sorumlusu hakkında 100.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Paylaş:
https:/www.high-endrolex.com/23