İmza Verisinin Dijital Olarak Alınması ile Yetki Kabul Modülü Hakkında Duyuru (MERSİS)

Sayın İlgiler,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 40.maddesi düzenlemesi çerçevesinde, imzaya yetkililerin imza verilerinin mevcut olması halinde ilgili veri tabanlarından temini işlem süreçleri ile şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla MERSİS’DE "Yetki Kabul İşlemleri" modülü oluşturulmuştur.

 

Düzenlemeyle halihazırda fiziki olarak Ticaret Sicili Müdürlüklerine verilmesi gereken imza beyannamesinin elektronik ortama taşınması çerçevesinde, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'yle (NVİ) yürütülen entegrasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

 

Kişilerin imza örneklerinin elektronik ortamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınarak (yeni nüfus cüzdanı olanların) MERSİS veri tabanına kaydedilmesi ile yetki kabul işlemleri ve İmza beyannamesinin elektronik ortamda oluşturulmasına yönelik bu uygulama 01 Mart 2022 tarihi itibarıyla Ticaret Sicili Müdürlüklerinin tamamında devreye Alınmıştır.

 

Yetki verilen kişilerin tümü için MERSİS başvurusu ile verilerin girişi sonrası imza beyanı oluştur butonundan kişileri seçerek sisteme kaydettikten sonra, bu kişiler kendi e devlet şifresi ile MERSİS e giriş yaparak tescil başvurunuz içerisinde görevi kabul onayını vermeleri zorunludur.

 

Diğer taraftan, yabancılar ve eski kimlik sahipleri için fiziki imza beyannamesi uygulaması da devam etmektedir.

 

Paylaş: