COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi

COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde alınan tedbirler kapsamında, 02.04.2020 tarihinde Resmi Gazete de “COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi” konulu Genelge yayımlanmıştır. Bu Genelge ile yüklenicilerin kamu ihale sözleşmelerinde yer alan edimlerini, COVID-19 salgını nedeniyle yerine getirememeleri halinde sözleşmenin süresinin uzatılması veya feshedilmesi için idareye yapacakları başvuru düzenlenmiştir.

I. BAŞVURU NEREYE YAPILACAKTIR?

Yüklenici, korona virüs sebebiyle Kamu İhale Sözleşmesine konu olan işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak kısmen veya tamamen imkansız hale gelmesi durumunda; sözleşmenin süresinin uzatılması veya feshedilmesi için başvuruyu sözleşmeye taraf olan İdareye yapmalıdır.

İdareye yapılan başvurular incelendikten sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirilecektir.

II. BAŞVURU ŞARTLARI

Sözleşme süresinin uzatılması veya sözleşmenin feshi talebinin kabul edilebilmesi için aşağıda yer alan şartların hepsinin bulunması gerekmektedir

  • Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,
  • Yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
  • Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması.

Çalışmanın sizler için faydalı olmasını dileriz.

Herhangi bir sorunuz olması halinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş:
https:/www.high-endrolex.com/23