Avukatlık Kanunu'nda yapılan değişiklik hakkında

Avukatlık Kanunu İle Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 11.06.2022 tarih ve 31863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Avukat stajyerlerini yakından ilgilendiren düzenleme ile 1136 sayılı Avukatlık Kanununun stajda aranacak şartları düzenleyen 16. maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir. Aşağıda yer alan fıkra ile daha evvel herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajı yapmaya engel teşkil etmekteyken artık stajyer avukatlar avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışabilecektir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar da düzenlemeden faydalanabilecek olup çalışmış olduğu birim tarafından avukatlık stajı yapması için gereken kolaylık sağlanacaktır. Söz konusu değişiklikten yararlanabilecek kişiler sayılırken adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılar hariç denilmiş ve düzenlemenin dışında tutulmuştur. “Avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel değildir. Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar da görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilir. İlgili birimlerce stajın yapılması konusunda gereken kolaylık sağlanır. Bu fıkraya ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte düzenlenir.” Çalışmayı sizlere faydalı olması amacıyla bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Maslak Mah. A.O.S. 55 Sok. No:2

42 Maslak, Ofis 4, D:35-41

Sarıyer/İSTANBUL

Telefon : + 90 (212) 241 72 52

Fax : + 90 (212) 241 72 49

e-mail : sedat.bozanoglu@bozanoglu.av.tr

Paylaş:
https:/www.high-endrolex.com/23