Ticari Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele

Hukuk Büromuz, uygulamada beyaz yaka suçları olarak karşımıza çıkan, özellikle şirket Genel Müdürleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya üst düzey yöneticileri hakkında açılan kamu davaları konusunda tecrübe sahibidir. Büromuz, Ekonomik Ceza Hukuku’nun kendisine özgü teknik ve terminolojisi nedeniyle bu özel alanda akademik çalışmaları ile tanınan danışmanların da desteğini alarak müvekkillerine kaliteli bir hukuki hizmet vermektedir.
Bu kapsamda Hukuk Büromuz Ekonomik Ceza Hukuku alanında zimmet, rüşvet, güveni kötüye kullanma, basit ve nitelikli dolandırıcılık, hileli ve taksirli iflas, bedelsiz kalmış senedi kullanma, karşılıksız yararlanma, suç eşyasının satın alınması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasası ve enerji piyasası, rekabet, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, ticari sır ve bankacılık sırrının ifşası, mal ve hizmet satımından kaçınma ve Sermaye Piyasası suçları konusunda müvekkillerine etkin ve etkili avukatlık hizmeti vermektedir.

Keza, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere yolsuzlukla mücadeleye ilişkin olarak uygunluk denetimi yapıldığı gibi, aynı zamanda yolsuzlukla mücadeleye ilişkin güncel hukuki bilgiler ile farkındalık eğitimleri de müvekkillerimizle düzenli olarak paylaşılmaktadır.