Şirket Hukuku


Büromuz yerli ve yabancı müvekkillerine şirketler hukuku, ticaret hukuku, ortak girişimler ve özelleştirme projelerinde düzenli olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.
Büromuz, müvekkilleri ile kurumsal danışmanlık alanında istikrarlı ve uzun soluklu bir işbirliği yürütmeyi hedeflemektedir. Buna ilaveten şirketlerin tüm genel kurul, yönetim kurulu toplantı süreçlerinin yönetimi, imza sirküleri ve iç yönergelerinin hazırlanması, emisyon primli, nakdi, iç kaynaklardan, ayni vb. her nevi türden sermaye artışı ve sermaye azaltımı işlemlerinin yürütülmesi, hisse satın alma sözleşmesi (“SPA”), hissedarlık/hissedarlar sözleşmesi (“SHA”) gibi sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi konularında hukuki destek sağlamaktadır.
Buna ilaveten Büromuz, yerli ve yabancı şirketlerin, kurmayı planladıkları iş modeline uygun şekilde kuruluş işlemlerinin yürütülmesi, ortaklık modellerinin geliştirilmesi, birleşme/devralma ve tür değiştirme gibi işlemlerde de uzmanlaşmıştır.
Ayrıca Büromuz dava takibi konusunda sahip olduğu bilgi, birikim ve tecrübe ile, müvekkillerine birçok ticari uyuşmazlığın çözümünde danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunmaktadır.