Sermaye Piyasaları Hukuku

Büromuz aracı kurumlar, halka açık şirketler, yatırım kuruluşları, fonlar, portföy yönetim şirketleri gibi sermaye piyasası mevzuatına tabi olan müvekkillerine, güncel sermaye piyasası mevzuatının gerektirdiği uyum süreçleri konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
Türkiye sermaye piyasası düzenlemeleri güncel dünya uygulamaları çerçevesinde sürekli gelişip değiştiğinden, bu değişikliklerin takibi ve müvekkillerin bilgilendirilmesi önceliklerimiz arasındadır. Bu sayede hem müvekkillerimizin güncel düzenlemelere uygun şekilde hareket etmesi sağlanmakta, hem de müvekkillerimizin sermaye piyasası işlemlerindeki hukuki risklerinin azaltılması hedeflenmektedir.
Sermaye, sermayeyle bağlantılı ve yapılandırılmış ürünler ve borçlanma araçları da dahil olmak üzere çeşitli sermaye piyasası işlemleri hakkında tecrübe sahibiyiz ve ihraççılara, aracı kurumlara ve düzenleyici otoritelere bu konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
Büromuz, müvekkillerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer resmi kurum ve kuruluşlarla yürütülecek süreçlerde hukuki danışmanlık vermekte ve bu kapsamda doğabilecek soruşturma ya da davalarda da avukatlık hizmeti sunmaktadır.