Sağlık Hukuku

Büromuz sağlık hukuku alanında uzman bir kadro ile sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk, hasta ve hekim hakları, özel sağlık kuruluşları yönetimi ile sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları, klinik araştırma sözleşmeleri, tıbbi cihaz sözleşmeleri, bilişim sözleşmeleri, Özel Hastaneler Yönetmeliği kapsamında ruhsat devir sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresinin yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan ihtilaflara ilişkin danışmanlık ve dava takibi süreçlerinde aktif olarak yer almaktadır.
Bu kapsamda Büromuz müvekkillerinin adli ve idari süreçlerle karşılaşma risklerini en aza indirmeleri için gereken fizibilite çalışmalarını yaparak gerekli bilgilendirme ve ön çalışma süreçlerinde hukukçuların yanı sıra adli tıp uzmanlarının da yer aldığı geniş bir ekip ile destek hizmeti sunmaktadır. Yine Büromuz sağlık hukuku ve malpraktis davaları ile ilgili birçok eğitim düzenlemekte olup, eğitimlerde konuşmacı olarak yer almaktadır.
22.07.2020 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile tıbbi uygulama hatası iddiası ile tazminat davası açılabilmesi için arabulucu başvurusunun dava şartı haline gelmesi ile birlikte arabulucu müzakerelerinin etkin şekilde yürütülmesi oldukça önem kazanmıştır. Bu yöndeki güncel gelişmelerle birlikte Hukuk Büromuz tıbbi uygulama hatası iddialarını arabulucu sürecinde doğru biçimde ele alınarak dava yoluna gitmeksizin uyuşmazlıkların çözülmesi konusunda da müvekkillerine etkin hizmet vermektedir.