Kişisel Veriler Hukuku

Büromuz, Müvekkillerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum süreçlerinin tamamlanması kapsamında,
İlgili mevzuat kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi,
KVKK uyumluluk projelerinin yürütülmesi, kişisel verilerin tespit edilmesi, kişisel veri envanterinin çıkarılması, kişisel veri işleme amaçlarının belirlenmesi ve hukuka uygunluk denetimi, Veri Saklama ve İmha Politikası hazırlanması,
Verbis’e kayıt konusunda destek verilmesi,
Aydınlatma-onay metinlerinin hazırlanması,
Müvekkillerin taraf oldukları sözleşmelerin kişisel veriler ve gizlilik hükümleri içerip içermediğinin gözden geçirilmesi,
İş hukuk anlamında hazırlanması gereken belgelerin hazırlanması,
Kişisel verilerin farkındalığının oluşturulması amacıyla eğitim düzenlenmesi,
konularında her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.