İş Hukuku

Hukuk büromuz birbirinden farklı alanda faaliyet gösteren kurumsal yapıya sahip şirketlerin çalışanları ile imzalanacak olan iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş sözleşmelerinin ve işyeri prosedürlerinin güncel yargı kararları ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi, somut olaya özgü tutanak, savunma istem yazısı, fesih bildirimlerinin hazırlanması, iş sözleşmesinin feshi süreçlerinin sulh yolu ile halli, iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık hizmetlerinin sağlanmasının yanı sıra bu konularda doğacak ihtilaflarda müvekkillerinin gerek arabulucu gerekse mahkeme süreçlerinde temsili konusunda aktif destek sağlamaktadır.
Bireysel iş hukukunun yanı sıra toplu iş hukuku kapsamında sendikalar ile toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin yürütülmesi ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm süreçlerinde de yer almış olup, toplu iş hukuku alanında da gerekli tecrübeye sahiptir.