İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

Bozanoğlu Hukuk Bürosu olarak, gerek ticari amaçlı gayrimenkul geliştirme projelerinin danışmanlığını yürütmekte, gerekse de mal sahiplerine ya da yatırımcılara mülkiyet ya da inşaat ile ilgili konularda gereken danışmanlık hizmetlerini sunmaktayız.
Dava avukatlığı ve ihtilaf çözümündeki etkin tecrübemizi de kullanarak, müvekkillerimizi gayrimenkul ve inşaat ile ilgili ihtilaflarda hukuk, ceza, idare ve vergi mahkemeleri nezdinde temsil etmekteyiz.
Büromuz, müvekkillerini Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve davalar, tapu iptal ve tescil davaları, tahliye davaları gibi hukuki ihtilaflarda temsil ettiği gibi, müvekkillerine taşınmaz alım-satım işlemlerinin takibi ve yürütülmesi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin tanzimi ve müzakeresi, gayrimenkul alım-satım sözleşmelerinin tanzimi ve müzakeresi, ipotek tesisi işlemleri, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin tanzimi ve müzakeresi, kira sözleşmelerinin tanzimi ve müzakeresi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.