İcra ve İflas Hukuku

İcra Müdürlükleri nezdinde takiplerin başlatılması, itirazın iptali davaları, menfi tespit davaları, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takiplerinin başlatılması ve/veya yürütülmesi gibi süreçlerde müvekkillerimize destek vermekteyiz.
Ayrıca iflas ve konkordato süreçlerinin yürütülmesi konusunda da Büromuz bilgi ve birikim sahibi olup, diğer alanlarda sahip olduğu tecrübeyi bu süreçlerde de müvekkilleri lehine kullanmaktadır.