Girişim Sermayesi Hukuku

Büromuz, gerek sermaye piyasası mevzuatına hakim olmanın verdiği avantaj, gerekse de şirketler hukuku alanında edindiği tecrübe sayesinde, girişim sermayesi fonu süreçlerinin yürütülmesinde, gerekli iş ve işlemleri yerine getirmeye ve müvekkillerin ihtiyaç duyduğu hukuki hizmeti gereği gibi ifa etmeye çalışmaktadır.
Hem fonların kuruluşu, hem de yatırım süreçlerinde gerekli ve ilgili tüm dokümanların hazırlanması, girişim şirketleri nezdinde hukuki inceleme (due diligence) çalışmalarının yürütülmesi, yatırımcı sözleşmelerinin hazırlanması, pay sahipliği sözleşmelerinin hazırlanması, fon faaliyetleri yürütülürken ilgili mevzuata uygun şekilde davranılması gibi süreçlerde müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.
Girişim sermayesi gibi esnek yatırım modellerinin Türkiye’de gelişmesine katkı sağlayabilmek amacıyla çalışmalar yapmayı ve sahip olduğumuz tecrübeyi, bilgi ve birikimi bu alanda kullanmayı hedeflemekteyiz.