E-Ticaret Hukuku

Son yıllarda hem Türkiye’de hem de dünyada büyük bir gelişme gösteren e-ticaret sektörü, 2015 yılında yayınlanan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ayrı bir önem kazanmıştır.
Bu kapsamda, e-ticaret ile uğraşan Müvekkillere kanun kapsamında yükümlülüklerinin tespit edilmesi, yasal gerekliliklerini yerine getirmesi, e-ticaretin güvenli bir şekilde yürütülebilmesi konularında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.