Bilişim Hukuku

Büromuz güncel gelişmelerin ışığında internet içerik, yer ve erişim sağlayıcıları ile ilgili olarak, internet kanalıyla yapılan hak ihlallerinin önlenmesi, bilişim sisteminin hukuka aykırı ihlali, bozulması, engellenmesi, bilişim sistemindeki verilerin kopyalanması, yok edilmesi ve müstehcenlik dahil olmak üzere bilişim suçları ile her türlü hukuki mücadelenin sağlanması, e-ticaret, alan adlarına ilişkin haksız rekabet uyuşmazlıklarının giderilmesi, internet kanalıyla meydana gelen hakaret ve kişilik haklarının ihlali hallerinde erişimin engellenmesine yönelik müracaat başta olmak üzere danışmanlık ve dava takibi konularında hizmet sunmaktadır.