Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankacılık & Finans alanında, ilgili tüm tarafları temsil ederek kazanmış olduğumuz bilgi, birikim ve tecrübeyi, müvekkillerimizin spesifik ihtiyaçlarına yönelik olarak kullanmaktayız.
Öncelikli hedefimiz, finansman süreçlerinde, hızlı ve duruma en uygun çözümü de dikkate alarak, müvekkillerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler yaratmaktır.
Hukukun diğer alanlarında uygulamaya yönelik olarak edinmiş olduğumuz tecrübe, finansal gelişmelerden olumsuz etkilenen müvekkillerimizin malvarlıklarının korunması, o an içinde bulunulan durumun koşullarına en uygun çözüm alternatiflerinin belirlenmesi, proje finansmanı, yeniden yapılandırma, uyuşmazlıkların çözümü, risk yönetimi gibi konularda, etkili ve yaratıcı çözümler sunmamıza imkan sağlamaktadır.
Proje finansmanı kapsamında tüm proje ve finans belgelerinin incelenmesi, müzakere edilmesi ve düzenlenmesi, işlemin tüm ilgili tarafları ile gerekli olan müzakerelerin yürütülmesi, Büromuz tarafından yürütülen hukuki danışmanlık hizmeti kapsamında yer almaktadır.