Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 25 Şubat 2022 tarihli ve 31761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişikliğe ilişkin özet açıklamalarımız aşağıdaki şekildedir: ❖ Fotovoltaik panellerin çatı eğimi içerisinde kalması zorunluluğu, idareden izin alınması koşuluyla, kaldırılmıştır. ❖ Binalarda kullanılan merkezi sıhhi sıcak su sistemlerinin, sıcak suyun hazır bulunması ve su verimliliğinin sağlanması amacıyla sıcak su sirkülasyon (by-pass) tesisatı içerecek şekilde projelendirilmesi gerekmektedir. ❖ Su tasarrufunun sağlanması amacıyla lavabo ve eviyelerde; dakikada 6 litreyi, duşlarda ise 8 litreyi geçmeyecek şekilde musluk veya batarya kullanılmalıdır. ❖ Parsel bahçelerinde sulama sistemi planlanması halinde, sistemin, damlama sulama ve yağmur suyu depolama özelliklerini haiz şekilde planlanması ve yöresel şartlara/iklim koşullarına göre az su isteyen/sistemine uygun bitkilerin seçilmesi gerekmektedir. ❖ Sıfır atık belgesi alınması zorunluluğu olan yapılarda, geçici atık depolama alanlarının yerlerinin, mimari projede gösterilmesi gereklidir. Yapılaşmış parsellerde uygun yer bulunamaması halinde; asgari ölçülerdeki geçici atık depolama alanları ile atık biriktirme ekipmanlarının, parsel ön ve yan çekme mesafeleri içerisinde ruhsat gerektirmeksizin kurulabileceği düzenlenmiştir. ❖ Havaalanı terminal binaları, yatak kapasitesi 300’den fazla olan hastane binaları, yapı inşaat alanı 30.000 m⊃2;’den fazla olan alışveriş merkezleri iç mekan projeleri mimari projeye ek olarak hazırlanacaktır. İç mekan projelerinin yapı (inşaat) ruhsatı alım aşamasında sunulması gerekmemekle birlikte, bu projelerin yapı kullanma izin belgesi alınmadan önce ilgili idareye sunulması gerekmektedir. 2 ❖ Mekan kodlamasında kullanılan veya mekanik ve elektrik projelerinde yer alan malzemeler ve malzeme özellikleri, mimari projelerin eklerinde yer alan “mahal listesinde” belirtilecektir. ❖ İç mekanların tasarımına dair iç mekan projesi değişiklikleri ile taşıyıcı sistemi ve yangın güvenliğini etkilemeyen mahal listesi değişiklikleri ruhsata tabi değildir.

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Maslak Mah. A.O.S. 55 Sok. No:2

42 Maslak, Ofis 4, D:35-41 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon : + 90 (212) 241 72 52

Fax : + 90 (212) 241 72 49

e-mail : sedat.bozanoglu@bozanoglu.av.tr

Paylaş: