Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hakkında

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.08.2022 Tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan değişikliklerin yürürlüğe gireceği tarihler aşağıda belirtilmiştir. Yönetmelik’teki değişiklik ile birlikte, özellikle perakende sektörünü yakından ilgilediren ön bilgilendirme yükümlülüğü, cayma hakkı gibi konularda önemli değişiklikler yapılmış, mesafeli sözleşmeler de satıcı adına işlem yapan aracı hizmet sağlayıcılara yeni yükümlülükler getirilmiştir.  Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü: Yapılan değişiklikle birlikte, eski metinde yer almayan “aracı hizmet sağlayıcı” ibaresi eklenerek “oluşturduğu sistem ile uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır. Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin platform üzerinden kurulması halinde ön bilgilendirmenin yapılmasından satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu tutulmuştur. Bu fıkranın yürürlüğe girmesi ile birlikte mesafeli satışların yaygınlaşmasına bağlı olarak hizmet sağlayıcılar için ek sorumluluklar getirilmiş, tüketici hakları gözetilmiş ve tüketicinin mağdur olmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır.  Cayma Hakkı: Cayma hakkının kullanımı halinde ortaya çıkan iade masraflarının mesafeli sözleşmede kararlaştırılması imkânı getirilmesi amaçlanarak tüketicinin tam ve doğru şekilde bilgilendirilmesi koşuluyla, tüketicinin malı satıcıya gönderme süresi cayma bildiriminin yöneltildiği tarihten itibaren 14 güne çıkartılmıştır.  Tüketicinin onayı alınarak 30 günlük azami teslim süresinin daha uzun sürede belirlenmesiyle hazırlanan mallara ilişkin sözleşmelerde üretim süreci 30 günden fazla süren mallara ilişkin uygulamada karşılaşma ihtimali olan sorunlara çözüm getirilmiştir.  Ayrıca, aracı hizmet sağlayıcı, platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerin kullanım süresi boyunca tüketicilerin aşağıda belirtilen hususlara ilişkin talep ve bildirimlerini iletebilmelerine, takip edebilmelerine elverişli bir sistemi kurmak ve kesintisiz olarak açık tutmak zorunda tutularak; 2  Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim  Sözleşmenin feshine dair bildirim  Bedel iadesi talebi  Tüketicilerin satıcı veya sağlayıcı ile yaptıkları işlemlere ilişkin kayıtların talebi  Teslimat veya ifaya ilişkin talep ve şikâyetler yükümlülükleri arasında yer almıştır ve buna bağlı olarak aracı hizmet sağlayıcı bu talep ve bildirimleri satıcı veya sağlayıcıya derhal bildirmek zorundadır.  Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenerek taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketicinin cayma hakkı kullanımına istisna olarak getirilmiştir. Yani tüketiciler aşağıda belirtilen sözleşmelerde Yönetmeliğin 15. Maddesi kapsamında cayma hakkını kullanamayacaktır.  13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler.  Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler.  Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler.  Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.”  Tüketici, ayıplı mallar haricinde teslim masraflarını geçmemek üzere iade masrafını karşılamakla yükümlü tutulmuştur. Ayrıca tüketicinin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilebilecek hale gelmiştir. Yukarıda bahsedilen söz konusu düzenlemelerin “01/10/2022 tarihinde” yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.  Yönetmeliğin; 9 uncu maddesi ile değiştirilen 12 inci maddenin dördüncü fıkrasının son cümlesi “Ödemenin kredi kartı ile yapılmış olması durumunda, 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamındaki kart çıkaran kuruluşlar; satıcı, sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcı tarafından aktarılan tutarı, kendilerine ulaşmasını takiben kart hamilinin kullanılabilir limitine tek seferde ilave etmekle yükümlüdür” ibaresiyle Kredi kartı ödemelerinde cayma hakkı kullanıldığında azami 14 gün içinde tüketiciye zorunlu olarak yapılan bedel iadelerinde kuruluşlara aktarılan tutarın kuruluşa ulaşmasından itibaren kartın kullanılabilir limitine tek seferde ilave edilmesi sağlanmıştır. Söz konusu bu değişikliğin “1/1/2023 tarihinde” yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.  Nihayetinde yapılan bu düzenlemeyle birlikte sürdürülebilir tüketim ve yeşil dönüşüme katkı sağlanarak kaynak israfının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Çalışmayı sizlere faydalı olması amacıyla bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Maslak Mah. A.O.S. 55 Sok. No:2

42 Maslak, Ofis 4, D:35-41

Sarıyer/İSTANBUL

Telefon : + 90 (212) 241 72 52

Fax : + 90 (212) 241 72 49

e-mail : sedat.bozanoglu@bozanoglu.av.tr

Paylaş: