ICSID Kurallarına Getirilen Önemli Değişiklikler

Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Merkez (“ICSID”), tahkim ve uzlaştırma kurallarında; yargılamanın verimliliği, üçüncü kişi finansmanı, yargılama giderleri, geçici hukuki koruma tedbirleri gibi konularda önemli nitelikte değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler ile birlikte;  Belgelerin fiziki sunulması uygulaması, yeşil tahkim akımı ile uyumlu şekilde terk edilmiş olup, değişikliklerin yürürlüğe girmesi ile birlikte, kural olarak belgeler “elektronik ortamdan” sunulacaktır.  Tarafların tahkim talebinde yatırıma ve kontrolüne ilişkin açıklamalara yer vermeleri gerekmektedir.  Taraflar, seri yargılama usulünün uygulanmasını isteyebileceklerdir.  Tarafların üçüncü kişi finansmanına başvurmaları halinde; finansman sağlayan üçüncü kişinin isim ve adresinin, tahkim talebi ile birlikte, yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Ayrıca, finansör bir tüzel kişi ise, yine söz konusu tüzel kişinin yönetim kontrolünü elinde bulunduranların da isimlerinin bildirilmesi gerekmektedir.  Taraflardan birinin talebi üzerine hakem heyeti, yargılama giderleri için, asıl dava veya karşı davadaki davacının “teminat” yatırmasına karar verebilecektir. Teminat yatırılması kararına uyulmaması halinde yargılama, hakem heyeti tarafından askıya alınabilecek ve 90 günün sonunda hakem heyeti, tarafların da görüşlerini aldıktan sonra yargılamayı sonlandırabilecektir.  Tüm nihai karar ve iptal kararları tarafların rızası ile tamamen veya anonimleştirilmiş şekilde yayımlanacaktır. Taraflar bir belgenin yayımlanmasına, gönderilmesinden itibaren 60 gün içinde yazılı olarak itiraz etmezlerse, örtülü olarak rıza göstermiş sayılacaklardır. 2  Açıkça temelden yoksun olması sebebiyle reddedilmiş iddialar hariç olmak üzere, yargılama giderlerinin tamamen kaybeden tarafa yükletilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.  Taraflardan biri itiraz etmediği sürece, duruşmaların aleni olarak yapılacağı düzenlenmiştir. Ancak hakem heyeti, gerekli durumlarda, gizli ve korunan bilgilerin ifşasını önlemek amacıyla usuli tedbirler alabilecektir.  Hakem heyeti, taraflardan birinin talebi üzerine veya re’sen, geçici hukuki koruma tedbirlerine karar verebilecektir. Çalışmayı sizlere faydalı olması amacıyla bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Maslak Mah. A.O.S. 55 Sok.

No:2 42 Maslak, Ofis 4, D:35-41

Sarıyer/İSTANBUL

Telefon : + 90 (212) 241 72 52

Fax : + 90 (212) 241 72 49

e-mail : sedat.bozanoglu@bozanoglu.av.tr

Paylaş: