Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YONETMELIK

Karar 5072

Ekli "Turk Vatandasligt Kanununun Uygulanmasma iliskin Yonetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik"in yikurffige konulmasma, 5901 sayat Tiirk Vatandasligt Kanununun 46 nci maddesi geregince karar verilmistir.

5 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDO6AN 

CUMHURBASKANI

 

VATANDASLIOI KANUNLTNUN ITYGULANMASINA ILISKIN

YONETMELIKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAIR YONETMELIK

MADDE 1- 11/2/2010 tarihli ye 2010/139 sayili Bakanlar Kurulu Karan ile yiirtirltige konulan Tiirk Vatandasligi Kanununun Uygulanmasma iliskin Yonetmeligin 20 nci maddesinin ikinci fikrasinin (a), (b), (c), (c), (d) ye (e) bentleri ile yedinci fikrasi asagidaki sekilde degistirilmis, sekizinci fikradan sonra gelmek iizere asagidaki fikralar eklenmistir.

a) En az 500.000 Amerikan Dolan veya kari1ii &viz tutannda sabit sermaye yatinmi gerceklestirdigi Sanayi ve Teknoloji Bakanliginca tespit edilen.

b) En az 250.000 Amerikan Dolan veya kari1igi &viz tutanndaki tasinmazi tapu kayitlanna iic yil satilmamasi serhi koyulmak sartiyla satin aldigi veya kat mulkiyeti ya da kat irtifaki kurulmus, en az 250.000 Amerikan Dolan veya karsiligi &Wiz tutan pesin olarak yatinlan ye tapu siciline iic yil stireyle devir ye terkini yapilmayacagi taahhadii serh edilmek sartiyla noterde diizenlenmis sozlesme ile tasinmazin satisimn vaat edildigi Cevre, Sehircilik ve tklim Degiik1igi Bakanliginca tespit edilen.

c) En az 50 kisilik istihdam olusturdugn calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanliginca tespit edilen.

9) En az 500.000 Amerikan Dolan veya karsiligi doviz tutannda mevduati tic yil tutma sartiyla Tiirkiye'de faaliyet gosteren bankalara yatirdigi Bankacilik Dtizenleme ye Denetleme Kurumunca tespit edilen.

d) En az 500.000 Amerikan Dolan veya karsiligi doviz tutannda Devlet borclanma araclanm tic yil tutmak sartiyla satin aldigi Hazine ye Maliye Bakanliginca tespit edilen.

e) En az 500.000 Amerikan Dolan veya karihgi (Wiz tutannda gayrimenkul yatirim fonu katilma payi veya girisim sermayesi yatinm fonu katilma paymt en az tic yil elinde tutma sartiyla satin aldigi Sermaye Piyasasi Kurulunca tespit edilen."

(7) ikinci fikra kapsammda yapilacak vatandaslik kazanma basvurulan ile ilgili siireci takip etmek amaciyla icisleri Bakanligi btinyesinde Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanligi, Cevre, Sehircilik ye Iklim Degiikligi Bakanhgi, Hazine ve Maliye Bakanhgi, Sanayi ye Teknoloji Bakanligi temsilcilerinden olusan bir komisyon kurulabilir."

(9) Ikinci fikrada belirtilen kapsam ye tutarda yatinm sartlannin saglanip saglanmadignun tespitinde uygulanacak usul ye esaslar, tespiti yapan kurumca belirlenir.

(10) Winer fikranin (b), (c), (d) ye (e) bentlerinde belirtilen doviz tutarlan islem oncesinde Tiirkiye'de faaliyet gosteren bir bankaya ye bu bankaca da Merkez Bankasina satihr. Satim sonucu; ikinci fikramn (c) bendi geregince elde edilen Ttirk Lirasi tutarlar Turk Lirasi mevduatta, ikinci fikramn (d) bendi geregince elde edilen Turk Lirasi tutarlar Tiirk Lirasi cinsinden Devlet borclanma araclannda, tic yil sure ile tutulur. Bu konuya iliskin uygulama esaslan Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasinca belirlenir."

MADDE 2- Bu Yonetmelik yaylml tarihinde yiirtirliige girer.

MADDE 3- Bu Yonetmelik hilkümlerini Cumhurbaskani

<!--[endif]-->Karar             5072

Ekli "Turk Vatandasligt Kanununun Uygulanmasma iliskin Yonetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik"in yikurffige konulmasma, 5901 sayat Tiirk Vatandasligt Kanununun 46 nci maddesi geregince karar verilmistir.

5 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDO6AN
CUMHURBASKANI

 

VATANDASLIOI KANUNLTNUN ITYGULANMASINA ILISKIN

YONETMELIKTE DEO1SIKLIK YAPILMASINA DAIR YONETMELIK

M IDE 1- 11/2/2010 tarihli ye 2010/139 sayili Bakanlar Kurulu Karan ile yiirtirltige konulan Tiirk Vatandasligi Kanununun Uygulanmasma iliskin Yonetmeligin 20 nci maddesinin ikinci fikrasinin (a), (b), (c), (c), (d) ye (e) bentleri ile yedinci fikrasi asagidaki sekilde degistirilmis, sekizinci fikradan sonra gelmek iizere asagidaki fikralar eklenmistir.

"a) En az 500.000 Amerikan Dolan veya kari1ii &viz tutannda sabit sermaye yatinmi gerceklestirdigi Sanayi ve Teknoloji Bakanliginca tespit edilen.

<!--[if !supportLists]-->b)  <!--[endif]-->En az 250.000 Amerikan Dolan veya kari1igi &viz tutanndaki tasinmazi tapu kayitlanna iic yil satilmamasi serhi koyulmak sartiyla satin aldigi veya kat mulkiyeti ya da kat irtifaki kurulmus, en az 250.000 Amerikan Dolan veya karsiligi &Wiz tutan pesin olarak yatinlan ye tapu siciline iic yil stireyle devir ye terkini yapilmayacagi taahhadii serh edilmek sartiyla noterde diizenlenmis sozlesme ile tasinmazin satisimn vaat edildigi Cevre, Sehircilik ve tklim Degiik1igi Bakanliginca tespit edilen.

<!--[if !supportLists]-->c)   <!--[endif]-->En az 50 kisilik istihdam olusturdugn calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanliginca tespit edilen.

9) En az 500.000 Amerikan Dolan veya karsiligi doviz tutannda mevduati tic yil tutma sartiyla Tiirkiye'de faaliyet gosteren bankalara yatirdigi Bankacilik Dtizenleme ye Denetleme Kurumunca tespit edilen.

<!--[if !supportLists]-->d)  <!--[endif]-->En az 500.000 Amerikan Dolan veya karsiligi doviz tutannda Devlet borclanma araclanm tic yil tutmak sartiyla satin aldigi Hazine ye Maliye Bakanliginca tespit edilen.

<!--[if !supportLists]-->e)   <!--[endif]-->En az 500.000 Amerikan Dolan veya karihgi (Wiz tutannda gayrimenkul yatirim fonu katilma payi veya girisim sermayesi yatinm fonu katilma paymt en az tic yil elinde tutma sartiyla satin aldigi Sermaye Piyasasi Kurulunca tespit edilen."

"(7) ikinci fikra kapsammda yapilacak vatandaslik kazanma basvurulan ile ilgili siireci takip etmek amaciyla icisleri Bakanligi btinyesinde Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanligi, Cevre, Sehircilik ye Iklim Degiikligi Bakanhgi, Hazine ve Maliye Bakanhgi, Sanayi ye Teknoloji Bakanligi temsilcilerinden olusan bir komisyon kurulabilir."

"(9) Ikinci fikrada belirtilen kapsam ye tutarda yatinm sartlannin saglanip saglanmadignun tespitinde uygulanacak usul ye esaslar, tespiti yapan kurumca belirlenir.

(10) Winer fikranin (b), (c), (d) ye (e) bentlerinde belirtilen doviz tutarlan islem oncesinde Tiirkiye'de faaliyet gosteren bir bankaya ye bu bankaca da Merkez Bankasina satihr. Satim sonucu; ikinci fikramn (c) bendi geregince elde edilen Ttirk Lirasi tutarlar Turk Lirasi mevduatta, ikinci fikramn (d) bendi geregince elde edilen Turk Lirasi tutarlar Tiirk Lirasi cinsinden Devlet borclanma araclannda, tic yil sure ile tutulur. Bu konuya iliskin uygulama esaslan Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasinca belirlenir."

MADDE 2- Bu Yonetmelik yaylml tarihinde yiirtirliige girer. MADDE 3- Bu Yonetmelik hilkümlerini Cumhurbaskani

Paylaş: