El Geometrisi Verisinin Açık Rıza Olmaksızın İşlenmesi Hk.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu(“Kurul”) 07.07.2022 tarihinde verdiği karar ile el geometrisi verisinin özel nitelikli kişisel veri olduğuna, bu verinin işlenmesi için açık rıza alınması gerektiğine kanaat getirerek rıza almaksızın el geometrisi verisini işleyen şirkete 100.000 TL idari para cezası uygulamıştır. Verilen kararın özeti şu şekildedir; İddia İlgili kişi, hizmet binasına giriş yaparken avuç içi ve parmak izi bilgilerinin kullanıldığını ve bu hususta kendisinden açık rıza alınmadığını iddia ederek Kurula başvurmuştur. Savunma Şirket savunmasında;  El geometrisi verisinin cihaza okutulan elin, tarama sırasında parmakların uzunluğu, birleşme noktaları arasındaki uzaklıklar, parmaklardaki oynak yerlerin geometrisi gibi noktalara dikkat edildiği, elin geometrik yapısının, parmakların ve kemiklerin boyutlarının üç boyutlu ortamda bir formüle göre ölçülebildiğini,  Bu nedenle el geometrisi verisinin kişiye özgü olmadığını, zaten bu nedenle girişlerde geometrik el verisine ek olarak şifre girilmesinin de istendiğini,  Avuç içi ve parmak izinin işlenmesinin söz konusu olmadığını, elin yalnızca üst kısmının tarandığını, bu nedenle işlenen “el geometrisinin” özel nitelikli kişisel veri değil, normal bir kişisel veri olduğunu,  Bu verinin, sözleşmenin ifası amacıyla işlenmesi nedeniyle açık rıza alınmasına gerek olmadığını beyan etmiştir. Kurul’un Değerlendirmesi/Gerekçesi Kurul tarafından öncelikle şikâyete konu el geometrisi verisinin özel nitelikli kişisel veri olup olmadığı incelenmiş olup yapılan incelemede,  Kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemelerde biyometrik veri tanımının sınırlarının ve çeşitlerinin belirlenmediği,  El geometrisi bilgisinin, otomatik olarak doğrulanan kimlik denetleme tekniği ile işlendiği,  El geometrisinin cihaz aracılığı ile veri sahibini tespit etmeye ilişkin yanılma oranının oldukça düşük olduğu, bu yöntemin vazgeçilmez özelliğinin doğru sonuç alınması olduğu sebepleri ile birlikte el geometrisi verisinin, bir kişinin diğer şahıslardan ayrılmasını ve bizzat kişinin kimliğinin tanımlanmasını sağlayan ve kişiye ait biyolojik ve davranışsal bilgileri içerdiği de göz önünde bulundurulmuş ve el geometrisi verisinin özel nitelikli kişisel veri olduğu sonucuna varılmıştır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için ilgili kişinin açık rızasının gerektiği hüküm altına alınmışsa da somut olayda, kişinin yeterli olarak bilgilendirilmediği ve rızasının alınmadığı tespit edilmiştir. Özetle; Kurul tarafından yapılan değerlendirmede, Şirket bünyesindeki hizmet binasına girişlerde denetimin sağlanması amacı ile alınan el geometrisi verisinin özel nitelikli kişisel veri niteliğini haiz olduğuna kanaat getirilmiş olup, özel nitelikli verilerin kanunda yer alan veri işleme şartlarının yerine getirilmeden işlenmesi ve veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak gibi Kanunda belirtilenen yükümlülüklerine aykırı davranmış olması sebebi ile Şirket hakkında 100.000 TL idari para cezasının uygulanmasına ve rıza olmaksızın işlenen tüm el geometrisi verilerinin yok edilmesine karar verilmiştir. Çalışmayı sizlere faydalı olması amacıyla bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Maslak Mah. A.O.S. 55 Sok. No:2

42 Maslak, Ofis 4, D:35-41

Sarıyer/İSTANBUL

Telefon : + 90 (212) 241 72 52

Fax : + 90 (212) 241 72 49

e-mail : sedat.bozanoglu@bozanoglu.av.tr

Paylaş: