Bilgi Notu

B İ L G İ N O T U

Tarih: 19.07.2021

Bilgi için: Av. Sedat BOZANOĞLU

Konu: Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile
Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji
Belgesi (2021-2025) ile İlgili 2021/16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025) ile İlgili 2021/16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 17.07.2021 tarih ve 31544 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Genelgeye göre:
➢ Suçluların suç gelirinden mahrum bırakılması, suçla mücadelenin en Önemli
unsurlarındandır. Bu bağlamda ülkelerin kolluk ve istihbarat birimlerinin vakalar
bazında ve suç eğilimlerinin tespiti noktasında koordinasyon ihtiyacı hasıl olmakta; adli
birimlerin de soruşturma ve kovuşturma süreçlerini mümkün olan en kısa sürede
sonuçlandırması önem arz etmektedir.

➢ Mali Eylem Görev Gücü (FATF) aklama ve terörizmin finansmanı alanında geliştirdiği
standartlar çerçevesinde ülkelerin uyum düzeyini de izlemektedir. Bu amaçla, ülkemiz
son olarak 2019 yılında dördüncü tur karşılıklı değerlendirme sürecinden geçmiştir.
Ülkemizin Karşılıklı Değerlendirme Raporu ise Ekim 2019’da kabul edilmiştir.

➢ Bu çerçevede; aklama suçu, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı suçu ve bu
suçlardan elde edilen gelirler ile etkili mücadele edilebilmesi amacıyla, FATF’nin
tavsiyeleri de dikkate alınarak, “Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve
Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin
Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)” hazırlanmıştır.

➢ Bunun yanında, 2016/22 sayılı Genelge çerçevesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu
Başkanlığının (MASAK) koordinasyonunda yürütülen Ulusal Risk Değerlendirmesi
(URD) çalışmaları, Strateji Belgesinin uygulama döneminde yine MASAK tarafından,
diğer ilgili kurumların da katılımı ile yürütülecektir.

Çalışmayı sizlere faydalı olması amacıyla bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU
Maslak Mah. A.O.S. 55 Sok. No:2
42 Maslak, Ofis 4, D:35-41 Sarıyer/İSTANBUL
Telefon : + 90 (212) 241 72 52
Fax : + 90 (212) 241 72 49
e-mail : sedat.bozanoglu@bozanoglu.av.tr 

Paylaş:
https:/www.high-endrolex.com/23