Basın Ahlak Esaslarına Dair Genel Kurul Kararı

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: Basın Ahlak Esaslarına Dair Genel Kurul Kararı 06.07.2022 tarih ve 31888 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Genel Kurul Kararının amacı, resmi ilan ve reklam yayınıyla ilgili süreli yayınların basılı nüshalarında, resmi ilan yayınlayan gazetelerin kendilerine ait internet sayfalarında ve sosyal ağ hesaplarında uymaları gereken basın ahlak kurallarını belirlemek ve bu konuda Basın İlan Kurumu tarafından gerçekleştirilecek usul ve esasları düzenlemektir.  Basın Ahlak Esaslarına Dair Genel Kurul Kararı’na göre artık sadece resmi ilan yayınlayan gazetelerin değil, aynı zamanda bu gazetelerin kendilerine ait internet haber sitelerinin ve sosyal ağlarının da Basın Ahlak Esaslarına uyma zorunluluğu getirilmiştir. Genel Kurul Kararına göre:  Devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü, Cumhuriyetin, Atatürk ilke ve inkılaplarının niteliğiyle bağdaşmayan yayınlar yapılamaz.  Suça tahrik veya teşvik edecek, suçu ve suçluyu övecek, şiddet ve terörü özendirecek haberler yapılamaz; haberler, hukuka aykırı yollardan elde edilemez.  Çocukların konu edindikleri yayınlarda, çocukların üstün yararı gözetilmekle birlikte çocukların ve gençlerin toplum içinde kişiliklerinin gelişmesini ve korunmasını olumsuz etkileyecek veya onlara yönelik cinsel istismar ve cinsel tacize teşvik eden, şiddete özendiren yayınlar yapılamaz.  Yayınlarda hiç kimse ırkı, dili, dini, mezhebi, milliyeti, rengi, cinsiyeti, siyasal veya diğer düşünceleri, felsefi inancı, milli veya sosyal kökeni, doğum yeri, ekonomik ve diğer toplumsal konumları sebebiyle kınanamaz ve aşağılanamaz. Özellikle kadınerkek eşitliğine aykırı olan kadını sadece bir cinsel nesne olarak gösterilen yayınlar yapılamaz.  Yapılan değişiklikle birlikte, eski metinde yer almayan ‘lekelenmeme hakkı’ düzenlenmiştir. Buna göre; ‘’Hiç kimse, suçlu olduğu kesin yargı kararıyla sabit olmadıkça suçlu olarak ilan edilemez; cezai soruşturma aşamasında veya devam eden davaların konusu olan olaylarla ilgili haber veya yorumlarda suçsuzluk ilkesi ve lekelenmeme hakkı ihlal edilemez; soruşturma ve yargılamanın doğal ve yasal akışını, özellikle hakimlerin kararını etkileyecek beyan ve yorumlarda bulunulamaz, soruşturmanın gizliliği ihlal edilemez.’’ Şikâyet Başvuruları  Basın Ahlak Esaslarına aykırılık iddiasıyla yapılan başvuruların altmış gün içinde yapılması gerekmektedir. Şikâyetler, Yönetim Kuruluna yapılır.  Şikâyet mecburi olmayıp, Yönetim Kurulu gerekli görürse yayın tarihinden itibaren altmış gün içinde re ’sen süreli yayınların basılı nüshalarındaki, kendilerine ait internet haber sitelerindeki ve sosyal ağ hesaplarındaki aykırılıkları inceleyebilir.  Şikâyetler, Kurumun internet siteleri üzerinden ve ilgili Genel Kurul Kararının ekinde bulunan Başvuru Formu doldurularak yapılır.(Ek: Başvuru Formu)  Kişinin talebi yahut Kurumun gerekli gördüğü hallerde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVVK) çerçevesinde şikâyetçinin kimliği ve iletişim bilgileri gizli tutulabilmektedir. İhlal İddiasının Değerlendirilmesi ve Karar Bağlanması  Süresinde yapılan şikâyet başvuruları, Yönetim Kurulu tarafından ilgili süreli yayına tebliğ edilir ve savunması istenir. On gün içinde şikâyete karşı savunmanın verilmesi gerekir. Şayet savunma verilmez ise, süreli yayın savunma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.  Yönetim Kurulu, yaptığı incelemelerde süreli yayının savunmasının geldiği yahut savunma hakkının vazgeçildiği tarihten itibaren altmış gün içinde karar verecektir.  Yönetim Kurulunun müeyyide uygulanması yönündeki kararlarına karşı 10 gün içinde Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz mümkündür. Çalışmayı sizlere faydalı olması amacıyla bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Maslak Mah. A.O.S. 55 Sok. No:2

42 Maslak, Ofis 4, D:35-41

Sarıyer/İSTANBUL

Telefon : + 90 (212) 241 72 52

Fax : + 90 (212) 241 72 49

e-mail : sedat.bozanoglu@bozanoglu.av.tr

Paylaş: