Bankacılık Tebliğ Taslağı Uzaktan

B İ L G İ N O T U

Tarih: 28.09.2020

Bilgi için: Av. Sedat BOZANOĞLU – Av. Huriye TAM

Konu: Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, Bankacılık Kanunu 76/2 maddesi ve Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 43. Maddesi uyarınca bankalar tarafından  yeni müşteri kazanımında ve müşteri kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı’nı 21/09/2020 tarihinde kamuoyu ile paylaşmıştır.

Tebliğ Taslağı Neleri Düzenliyor?

1) Uzaktan Kimlik Tespitine İlişkin Genel İlkeler

2) Kimlik Tespitini Gerçekleştirecek Personel ve Çalışma Ortamı

3) Kimlik Tespitinde Uyulması Gereken İlkeler

4) Kullanılabilecek Kimlik Belgeleri İle Belge Ve Kişilerin Doğrulanması,

5) Sorumluluk

Düzenlemede Genel İlkeler Nelerdir?

Müşteri Temsilcisi ile kişinin fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan anlık görüntülü görüşmesi ve iletişim kurması ile uzaktan kimlik tespiti yapılacak. Yeni düzenleme ile yüz yüze olma ilkesi tamamen kalkmayacak sadece süreç dijitale taşınacaktır.

Görevler ayrılığı prensibi doğrultusunda işlemin tek kişi tarafından başlatılması, onaylanması ve tamamlanmasına imkân vermeyecek şekilde tasarlanacaktır.

Sürecin başlamasından önce kişinin başvurusu bir form ile alınacak ve sürecin başlangıcında kişinin açık rızası kayıt altına alınacaktır.

Uzaktan kimlik tespiti gerçek zamanlı ve kesintisiz şekilde yapılacak. Yapılan görüntülü görüşme uçtan uca güvenli iletişim ile gerçekleştirilecek. Sürecin tamamı kayıt altına alınıp saklanacaktır.

Zayıf ışık koşulları, düşük görüntü kalitesi, görsel doğrulama ve sözlü iletişim kurmanın mümkün olmadığı durumlarda ve herhangi bir sahtecilik/dolandırıcılık teşebbüsünden şüphe edilirse süreç sona erdirilecektir.

Görüntülü görüşme ile kimlik tespiti, bu konuda eğitim almış personel tarafından yapılacak ayrıca personelin yılda en az bir kez eğitim alması ve sistemde yapılan her güncelleme sonrası eğitime tabi tutulması gerekecektir. Müşteri temsilcisi için erişimi sınırlandırılmış ortam hazırlanacaktır. Engellilere hizmet verebilmek için en az bir müşteri temsilcisine eğitim verilecektir.

Hangi Kimlik Belgeleri Kullanılabilecektir?

Beyaz ışık altında görsel olarak ayırt edilebilen ve asgari olarak giyoş, gökkuşağı baskı, optik değişken mürekkep, gizli görüntü, hologram ve mikro yazı güvenlik öğelerine, totoğraf ve ıslak imzaya sahip olan kimlik belgeleri kullanılacaktır.

Müşteri temsilcisi, süreç sırasında kimlik belgesinin ön ve arka yüzüyle birlikte belgenin üzerindeki bilgileri gösteren fotoğraflar ve/veya ekran görüntüleri oluşturacak. Belgenin zarar görmediği, değiştirilmediği, özellikle üzerine sonradan fotoğraf yapıştırılmadığı gibi konular doğrulanacaktır.

Kişi ile belge üzerindeki fotoğrafın karşılaştırılması yapılacak, fotoğrafın, belgenin veriliş tarihinin ve kişinin doğum tarihinin tutarlılığı kontrol edilecektir.

Kimlik Tespiti yapacak personel, psikolojik sorgulamalar ve gözlemler yaparak sağlanan bilgilerin, belirtilen niyetin inandırıcı olup olmadığına kanaat getirecektir.

Kimlik tespiti yapacak banka personeli, kişinin görüşmeyi kendi isteğiyle yaptığından emin olacak şekilde eğitime alınacaktır.

Kişiye gönderilecek tek kullanımlık şifrenin uygulama ara yüzüne girerek başarılı şekilde onaylaması ile kimlik tespiti işlemi tamamlanacaktır.

Uzaktan Kimlik Tespitinde Sorumluluk Kimde Olacaktır?

Kimlik tespiti için kullanılan çözümlerin kişiyi yanlış tespit riskini en aza indirecek şekilde kullanılmasını sağlamak bankanın sorumluluğunda. Banka bu kişileri farklı bir risk profilinde inceleyecektir.

Yürürlük tarihi ne olacaktır?

Taslak ile beraber, Yönetmelik uyarınca öngörülen ilk yöntemin detayları belirlenmekte olduğundan, kimlik tespiti için ikinci yöntem olan üçüncü tarafa güven ilkesi kapsamında yapılacak kimlik tespitine ilişkin hususların ayrı bir düzenleme ile belirleneceği düşünülmektedir.

Taslağın 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. Bu sayede, ilgili tarihte Taslak’ta belirtilen seviyede teknolojik altyapı, iş süreci tasarımı ve insan kaynağı ihtiyaçlarını karşılayan bankaların kimlik tespiti süreçlerini uzaktan yürütmesi mümkün olacaktır.

HEDEFLER

Düzenleme ile birlikte müşterilerin bankaya gitmek için harcadıkları zaman kayıpları engellenecektir. Banka şubelerinin yoğunluğu azaltılacak ve şube maliyetleri azalacaktır.

Ayrıca tüm dünyada yaşanan salgın nedeniyle uzaktan görüşme sayesinde temas ortamı yok edilerek olası riskler sıfırlanmış olacaktır.

Çalışmayı sizlere faydalı olması amacıyla bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

BOZANOĞLU HUKUK BÜROSU

Maslak Mah. A.O.S. 55 Sok. No:2

42 Maslak Ofis 4 D:35-41

Sarıyer/İSTANBUL

Telefon : + 90 (212) 241 72 52

Fax : + 90 (212) 241 72 49

e-mail : sedat.bozanoglu@bozanoglu.av.tr

Paylaş: