Category: Covid-19

hakkimizda-sayfa

Covid-19 Salgını Sebebiyle Kamu Kiraları ve Ecrimisil Bedelleri İçin Getirilen Ödeme Olanakları

17.04.2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yürürlüğe girmiş ve Kamu Kiraları ile Ecrimisil bedellerinin tahsiline ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu konuya ilişkin usul ve …

Devamı
bultenler-s

Bağlayıcı Şirket Kuralları

ÇOK ULUSLU ŞİRKET TOPLULUKLARI ARASINDA KİŞİSEL VERİ AKTARIMI BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI: Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), Türkiye’de yerleşik veri sorumlusu tarafından yeterli veri koruması bulunmayan ülkelerde yerleşik veri sorumlusuna/veri işleyene (çok uluslu şirket toplulukları arasında) kişisel verilerin aktarımında yeni bir uygulamanın başlatılacağını 10.04.2020 tarihinde web …

Devamı
kariyer

COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi

COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde alınan tedbirler kapsamında, 02.04.2020 tarihinde Resmi Gazete de “COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi” konulu Genelge yayımlanmıştır. Bu Genelge ile yüklenicilerin kamu ihale sözleşmelerinde yer alan edimlerini, COVID-19 salgını nedeniyle yerine getirememeleri halinde sözleşmenin süresinin uzatılması veya …

Devamı
ekibimiz-s

COVID-19 Karşısında Şirket ve Yönetim Kurullarının Alması Gereken Önlemler hakkında.

Korona virüs salgın hastalığı (“COVID-19”) hem vatandaşların, hem de şirketlerin günlük hayatını doğrudan etkilemektedir. Tüm gerçek kişiler gibi, şirketler de hem küresel salgının etkilerini azaltmak amacıyla günlük tedbirleri almak, hem de iş dünyasındaki belirsizliğe kendilerini hazırlamak durumundadırlar. Bu noktada şirketler açısından en önemli görev ve …

Devamı
hakkimizda-sayfa

Borsada İşlem Gören Halka Açık Ortaklıkların Kendi Paylarını Edinmesi

1. GENEL BİLGİLER: Sermaye Piyasası Kanunu’na göre şirketler, çeşitli gerekçelerle kendi hisse senetlerini mevcut pay sahiplerinden geri (bedeli mukabili) alabilmektedirler. Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketin kendi paylarını iktisap etmesi konusunda Avrupa Birliği’nin şirketlere ilişkin 77/91 sayılı ikinci önergesine uygun olacak şekilde önemli bir yenilik getirmiştir. …

Devamı
bultenler-s

Covid-19 virüsü kapsamında kira sözleşmelerinin uyarlanması davası hakkında

Sayın İlgililer, Ülkemizde de olumsuz etkilerini ciddi şekilde gösteren Koronavirüsün iş dünyasına ve sözleşmelere yönelik mevcut ve olası hukuki etkileri ile ilgili bilgi notumuzu geçtiğimiz hafta sizlerle paylaşmış idik. Ticari yaşamda bu süreçten doğrudan etkilenecek olan KİRA SÖZLEŞMELERİ konusunda hukuken neler yapılabileceği oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu …

Devamı
kariyer

COVID-19 Salgını Nedeniyle Yargıda Sürelerin Durması Hk.

Dünya genelinde etkileri görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemi olarak sınıflandırması yapılan COVİD-19 virüsünün Türkiye sınırları içerisinde de olumsuz etkilerinin görülmesinin bir neticesi olarak, 7226 sayılı ve 25.03.2020 tarihli Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a eklenen “Geçici 1. Madde” ile bazı sürelerin 30.04.2020 …

Devamı
ekibimiz-s

26.03.2020 tarihli Torba Kanun hakkında.

7226 Sayılı Torba Kanun 26.03.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, mevzuatta yapılan düzenlemelerden bazıları aşağıda faydalı olması açısından bilgilerinize sunulacaktır. 1- Kısa Çalışma Başvuruları Hakkında Bilindiği üzere işçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için; İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması, İşçinin …

Devamı
hakkimizda-sayfa

Covid-19’un yürürlükteki sporcu sözleşmelerine etkisi.

Bilindiği üzere Koronavirüs (Covid-19) Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi (Küresel Salgın) ilan edilmiştir. Ülkemizde de olumsuz etkilerini göstermeye başlayan Koronavirüsün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hem sosyal hayatı, hem de ekonomik hayatı, iş dünyasını ve spor dünyasını durma noktasına getirdiği her türlü izahtan varestedir. …

Devamı
bultenler-s

Salgın hastalık tehdidinin yürürlükteki sözleşmelere etkisi.

Ülkemizde de olumsuz etkilerini göstermeye başlayan Koronavirüsün iş dünyasına ve sözleşmelere yönelik mevcut ve olası hukuki etkileri dikkate alındığında karşımıza OHAL, mücbir sebep ve aşırı ifa güçlüğü kavramları çıkmaktadır. Çalışmamızda mevcut durum ve olası durum çerçevesinde bu üç hukuki kavram değerlendirilmiştir. I. OLAĞANÜSTÜ HAL Anayasa’mızın …

Devamı