Category: bültenler

kariyer

BANKALARCA KULLANILACAK UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, Bankacılık Kanunu 76/2 maddesi ve Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 43. maddesi uyarınca bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında ve müşteri kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı’nı …

Devamı
ekibimiz-s

DOKTRİN VE YARGI KARARLARI IŞIINDA HAKARET VE ELEŞTİRİ AYRIMI VE BAŞVURULABİLECEK HUKUKİ YOLLAR

GİRİŞ: Kişi, hukuk düzeninin en önemli öznesidir. Hukuk biliminin varlık nedeni olan kişi hak ve borçlara sahip olabilen özel ve tüzel kişileri ifade etmektedir. Teknolojideki hızlı ilerlemeler, insanların birbirleri ile olan iletişimlerindeki artış, yazılı ve görsel basının gelişmesi ve internet kullanıcılığının çok geniş kitlelere yayılmasıyla …

Devamı
hakkimizda-sayfa

Covid-19 Salgını Sebebiyle Kamu Kiraları ve Ecrimisil Bedelleri İçin Getirilen Ödeme Olanakları

17.04.2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yürürlüğe girmiş ve Kamu Kiraları ile Ecrimisil bedellerinin tahsiline ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu konuya ilişkin usul ve …

Devamı
bultenler-s

Bağlayıcı Şirket Kuralları

ÇOK ULUSLU ŞİRKET TOPLULUKLARI ARASINDA KİŞİSEL VERİ AKTARIMI BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI: Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), Türkiye’de yerleşik veri sorumlusu tarafından yeterli veri koruması bulunmayan ülkelerde yerleşik veri sorumlusuna/veri işleyene (çok uluslu şirket toplulukları arasında) kişisel verilerin aktarımında yeni bir uygulamanın başlatılacağını 10.04.2020 tarihinde web …

Devamı
kariyer

COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi

COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde alınan tedbirler kapsamında, 02.04.2020 tarihinde Resmi Gazete de “COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi” konulu Genelge yayımlanmıştır. Bu Genelge ile yüklenicilerin kamu ihale sözleşmelerinde yer alan edimlerini, COVID-19 salgını nedeniyle yerine getirememeleri halinde sözleşmenin süresinin uzatılması veya …

Devamı
ekibimiz-s

COVID-19 Karşısında Şirket ve Yönetim Kurullarının Alması Gereken Önlemler hakkında.

Korona virüs salgın hastalığı (“COVID-19”) hem vatandaşların, hem de şirketlerin günlük hayatını doğrudan etkilemektedir. Tüm gerçek kişiler gibi, şirketler de hem küresel salgının etkilerini azaltmak amacıyla günlük tedbirleri almak, hem de iş dünyasındaki belirsizliğe kendilerini hazırlamak durumundadırlar. Bu noktada şirketler açısından en önemli görev ve …

Devamı
hakkimizda-sayfa

Borsada İşlem Gören Halka Açık Ortaklıkların Kendi Paylarını Edinmesi

1. GENEL BİLGİLER: Sermaye Piyasası Kanunu’na göre şirketler, çeşitli gerekçelerle kendi hisse senetlerini mevcut pay sahiplerinden geri (bedeli mukabili) alabilmektedirler. Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketin kendi paylarını iktisap etmesi konusunda Avrupa Birliği’nin şirketlere ilişkin 77/91 sayılı ikinci önergesine uygun olacak şekilde önemli bir yenilik getirmiştir. …

Devamı
bultenler-s

Covid-19 virüsü kapsamında kira sözleşmelerinin uyarlanması davası hakkında

Sayın İlgililer, Ülkemizde de olumsuz etkilerini ciddi şekilde gösteren Koronavirüsün iş dünyasına ve sözleşmelere yönelik mevcut ve olası hukuki etkileri ile ilgili bilgi notumuzu geçtiğimiz hafta sizlerle paylaşmış idik. Ticari yaşamda bu süreçten doğrudan etkilenecek olan KİRA SÖZLEŞMELERİ konusunda hukuken neler yapılabileceği oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu …

Devamı
kariyer

COVID-19 Salgını Nedeniyle Yargıda Sürelerin Durması Hk.

Dünya genelinde etkileri görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemi olarak sınıflandırması yapılan COVİD-19 virüsünün Türkiye sınırları içerisinde de olumsuz etkilerinin görülmesinin bir neticesi olarak, 7226 sayılı ve 25.03.2020 tarihli Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a eklenen “Geçici 1. Madde” ile bazı sürelerin 30.04.2020 …

Devamı
ekibimiz-s

26.03.2020 tarihli Torba Kanun hakkında.

7226 Sayılı Torba Kanun 26.03.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, mevzuatta yapılan düzenlemelerden bazıları aşağıda faydalı olması açısından bilgilerinize sunulacaktır. 1- Kısa Çalışma Başvuruları Hakkında Bilindiği üzere işçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için; İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması, İşçinin …

Devamı