Bültenler

hakkimizda-sayfa

BORSADA İŞLEM GÖREN HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN KENDİ PAYLARINI EDİNMESİ:

1. GENEL BİLGİLER: Sermaye Piyasası Kanunu’na göre şirketler, çeşitli gerekçelerle kendi hisse senetlerini mevcut pay sahiplerinden geri (bedeli mukabili) alabilmektedirler. Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketin kendi paylarını iktisap etmesi konusunda Avrupa Birliği’nin şirketlere ilişkin 77/91 sayılı ikinci önergesine uygun olacak şekilde önemli bir yenilik getirmiştir. …

Devamı
bultenler-s

Covid-19 virüsü kapsamında kira sözleşmelerinin uyarlanması davası hakkında

Sayın İlgililer, Ülkemizde de olumsuz etkilerini ciddi şekilde gösteren Koronavirüsün iş dünyasına ve sözleşmelere yönelik mevcut ve olası hukuki etkileri ile ilgili bilgi notumuzu geçtiğimiz hafta sizlerle paylaşmış idik. Ticari yaşamda bu süreçten doğrudan etkilenecek olan KİRA SÖZLEŞMELERİ konusunda hukuken neler yapılabileceği oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu …

Devamı
kariyer

COVID-19 Salgını Nedeniyle Yargıda Sürelerin Durması Hk.

Dünya genelinde etkileri görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemi olarak sınıflandırması yapılan COVİD-19 virüsünün Türkiye sınırları içerisinde de olumsuz etkilerinin görülmesinin bir neticesi olarak, 7226 sayılı ve 25.03.2020 tarihli Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a eklenen “Geçici 1. Madde” ile bazı sürelerin 30.04.2020 …

Devamı