bultenler-s

Bankaların Döviz Transferlerine ilişkin Kontrol Yükümlülüğünde Değişiklik

Sermaye Hareketleri Genelgesinin 19. Maddesi 10.10.2019 tarih ve 410588 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığının yazısı ile değiştirilmiştir.

Eski düzenlemede bankalar, yurt dışından firma hesabına transfer edilen 50.000 ABD doları veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen tüm döviz tutarlarının kredi olup olmadığının tespiti amacıyla ilgili firmadan yazılı beyan ve bu beyanı tevsik edici bilgi ve belgeler talep etmekteydi. Yazılı beyan ve bu beyanı tevsik edici bilgi ve belgelerin sunulması ile transfer işi tamamlanmakta ve iade işlemi gerçekleşmekteydi.

Yapılan değişiklik ile yurt dışından firma hesabına transfer edilen 50.000 ABD doları veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen tüm döviz tutarlarının kredi olup olmadığının tespiti amacıyla ilgili firmadan yazılı beyanın alınması yeterli görülmüş ve bu beyanı tevsik edici bilgi ve belgelerin talep edilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. Ancak beyan alınsa dahi bankaların, SWIFT mesajlarında söz konusu bedelin kredi olduğuna dair ibarelerin bulunup bulunmadığının kontrol yükümlülüğünün devam ettiğine dair hüküm eklenmiştir.

Buna ek olarak, “kredi” ifadesinin “yurt dışında bulunan ortaklardan alınan borçları da kapsadığı” açıkça belirtilmiştir.

Sermaye Hareketleri Genelgesi ‘nin 19. maddesindeki değişiklik aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

ESKİ HALİ YENİ HALİ
Yurt Dışından Kredi Alınması Yurt Dışından Kredi Alınması
Genel esaslar Genel esaslar
MADDE 19 MADDE 19
6) Bankalar yurt dışından kullanılan kredilerin bu Genelgenin 14 üncü maddesinde belirtilen genel kurallara uyumunu kontrol etmekle yükümlüdür. Bu çerçevede, yurt dışından firma hesabına transfer edilen 50.000 ABD doları veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen tüm döviz tutarlarının kredi olup olmadığının tespiti amacıyla ilgili firmadan yazılı beyan ile bu beyanı tevsik edici bilgi ve belgeler alınır. Yurt dışından gelen transfere ilişkin firmanın yazılı beyan ve/veya bu beyanı tevsik edici bilgi ve belgeleri sunmaması halinde, transfer işlemi tamamlanmaz ve iade işlemi gerçekleştirilir. Yurt dışından gelen transfere ilişkin firmanın yanıltıcı yazılı beyanda bulunduğunun tespiti halinde Bakanlığa bildirimde bulunulur. 6) Bankalar yurt dışından kullanılan kredilerin bu Genelgenin 14 üncü maddesinde belirtilen genel kurallara uyumunu kontrol etmekle yükümlüdür. Bu çerçevede, yurt dışından firma hesabına transfer edilen 50.000 ABD doları veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen tüm döviz tutarlarının kredi olup olmadığının tespiti amacıyla ilgili firmadan yazılı beyan alınır. Yazılı beyanın alınması bankaların bu maddenin beşinci fıkrası uyarınca yurt dışından gönderilen bedellere ilişkin SWIFT mesajlarında Türkçe veya yabancı bir dilde söz konusu bedelin kredi olduğuna dair herhangi bir ibare bulunup bulunmadığını kontrol etme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Alınacak yazılı beyanda “kredi” ifadesinin yurt dışında bulunan ortaklardan alınan borçları da kapsadığı açıkça belirtilir. Yurt dışından gelen transfere ilişkin firmanın yazılı beyan sunmaması halinde transfer işlemi tamamlanmaz ve iade işlemi gerçekleştirilir. Yurt dışından gelen transfere ilişkin firmanın yanıltıcı yazılı beyanda bulunduğunun tespiti halinde Bakanlığa bildirimde bulunulur.