Author: B0z4n0glu

images

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Denetimin Esasları Hakkında.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunun (‘’Yeni TTK’’) 210 uncu maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmış ve ticaret şirketlerini denetlemeye yönelik Ticaret Şirketlerinin Gümrük Ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (‘’Yönetmelik’’) 28 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin amacı, Yeni TTK’nın 210. …

Devamı
c1ffbd46bd16fa8fHukuk

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarında Bulunması Gereken Bilgiler Hakkında.

Bilindiği üzere, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ardından, (‘’TTK’’) Anılan Kanun çerçevesinde kurulan ve faaliyetini sürdürecek olan Anonim ve Limited Şirketlerle, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit ve Topluluk Şirketlerde yönetim organı tarafından düzenlenecek olan yıllık faaliyet raporunda bulunması gereken asgari bilgileri içeren Gümrük ve Ticaret …

Devamı
2

Elektronik Ortamda Genel Kurul Yapılması Hakkında.

Bilindiği üzere, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (‘’TTK’’) 1527′ nci maddesi ile elektronik ortamda genel kurul yapılmasının önü yasal olarak açılmıştır. Söz konusu kanuni düzenlemenin tanıdığı yetkiye dayanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” (‘’Yönetmelik’’) 28.08.2012 tarihli Resmi Gazetede …

Devamı
images

Kar Payı Dağıtımı Hakkında Tebliğ ile getirilen düzenlemeler hakkında.

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 09.08.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile getirilen önemli düzenlemeler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. Tebliğ, Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi paylara …

Devamı
images

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de 26.06.2012 tarihinde yapılan değişiklikler hakkında.

Bilindiği üzere, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin  Tebliğ’de (“Tebliğ”) 26.06.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (“Yeni Tebliğ”) ile birtakım değişiklikler yapılmıştır. Yeni Tebliğ ile yapılan temel değişiklikler aşağıda sunulmaktadır: 1.      …

Devamı
avukat-hakim-savcı

Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hakkında.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesinin 5. Fıkrasına dayanılarak hazırlanmış Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik  ( ‘’Yönetmelik’’ ) 28 Ağustos 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik, Anonim Şirket Genel Kurullarına elektronik ortamda katılmaya öneride bulunmaya görüş açıklamaya …

Devamı
c1ffbd46bd16fa8fHukuk

Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hakkında.

BİLGİ NOTU   6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunun (‘’Yeni TTK’’) 210 uncu ve 1527 nci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmış Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ (‘’Tebliğ’’) 29 Ağustos 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ekim 2012 …

Devamı
2

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: VI, NO: 32)

ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL    Madde 4/ (b):Lider sermayedar: Ortaklıkta tek başına veya bir araya gelmek suretiyle sermayenin asgari %20 si oranında pay sahibi olan ve bu Tebliğin 7 ve 8 inci maddelerinde yazılı şartları taşıyan ortak ya da ortaklardır. Ortaklığın ticaret unvanında doğrudan isim …

Devamı