Author: B0z4n0glu

hakkimizda

01.08.2019 Tarihli Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından Verilmiş Olan Kararın Değerlendirilmesi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun davranılıp davranılmadığını denetleyerek, uygun davranılmamasının tespiti halinde ilgili Şirketlere para cezası uygulama yetkisine sahiptir. Buna göre 01.08.2019 tarihinde Kurul tarafından verilen 08/07/2019 tarihli ve 2019/204 sayılı kararında; Kurul verdiği karar ile, çalıştığı işyerinin kapanması …

Devamı
kariyer

Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumundan: Kurul Kararı

16.02.2017 tarihli ve 29981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Kurul Kararı” ile Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin “Denetim Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi” başlıklı Denetim Kuruluşu yetkilendirilme şartlarını düzenleyen 13/1-i maddesinin uygulanması hakkında kurul kararı aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.  BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ’NİN 13/1-i MADDESİ BAĞIMSIZ …

Devamı
hakkimizda-sayfa

Bağımsız Denetim Yönetmeliği ile getirilen yeni düzenlemeler hakkında.

Bağımsız Denetim Yönetmeliği (‘’Yönetmelik’’) 26.12.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile getirilen önemli düzenlemeler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. Yönetmeliğin Amacı, Kapsamı, Dayanağı ve Tanımlar: (Madde 1-4) Yönetmelik, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (‘’TTK’’) ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (‘’Kurum’’) …

Devamı
bultenler-s

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar hakkında.

Bilindiği üzere, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (‘’TTK’’) 397′ nci maddesine göre denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulunca belirlenir. TTK’nın 397. Maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığı’nın 29.11.2012 tarihli ve 1786 sayılı yazısı üzerine hazırlanan ‘’Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’’ (‘’Karar’’) 23.01.2013 tarihinde Resmi Gazetede …

Devamı
kariyer

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na dönüşüm hakkında.

Gayrimenkul yatırım ortaklığı, (‘’GYO’’) bu Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (‘’Tebliğ’’) ile belirlenmiş usul ve esaslar dâhilinde, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Kurulca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve Kanunun …

Devamı
images

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Anonim Ortaklığın Birleşmesi hakkında.

Ortaklık devralma yoluyla birleşme işlemlerinde taraflardan en az birinin halka açık anonim ortaklık statüsünde olması halinde birleşme işlemlerinde uyulacak esaslar için BİRLEŞME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ / SERİ: I, NO: 31 (‘’Tebliğ’’) hazırlanmıştır. Bu Tebliğe göre, Birleşme işlemlerine başlanılması için birleşmeye taraf ortaklıklarda yönetim kurulunun …

Devamı
hakkimizda-sayfa

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik hakkında.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunun (‘’TTK’’) 397 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen denetime tabi sermaye şirketleri tarafından açılacak internet sitelerinde ilan edilecek ve erişime açık tutulacak asgari içeriğe, denetime tabi sermaye şirketleri ile Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılarının yapacakları işlemlere ve bu …

Devamı